Ungefär 7000 nya studenter börjar på måndag sin första termin vid Umeå universitet – men bara hälften av dem kommer att plugga i Umeå.

För dem som ska studera i Umeå väntar mottagningar, nollningsuppdrag, möjligen ett och annat plask i campusdammen – eller bara en första seriös närkontakt med universitetsstudierna. Mottagningstraditionerna skiljer sig nämligen mycket mellan olika utbildningar och fakulteter – och är på vissa håll obefintliga.

NYBÖRJARNAS MEDIANÅLDER ligger runt 25 år och majoriteten – över 60 procent – är kvinnor, i alla fall om förra höstens siffror håller i sig. Det gör de vad gäller det totala antalet studenter vid Umeå universitet. I höst beräknas de vara omkring 23 000, enligt ett pressmeddelande från Umeå universitet, det vill säga ungefär som förra hösten, eller något fler.

VAD GÄLLER NYBÖRJARNA har antalet studenter som ska läsa utbildningsprogram ökat, kanske för att Umeå universitet valt att prioritera utbildningsprogrammen framför fristående kurser, vilket kan förklaras av att programstudenterna visat sig bättre på att ta sina poäng, något som universitetet har nytta av när staten fördelar sina pengar. Fortfarande är det dock fler nybörjare som valt att läsa fristående kurser än utbildningsprogram.

ANDELEN NYBÖRJARE SOM LÄSER utanför campus, framförallt via internet, har ökat kraftig de senaste åren. Av de 7000 nya studenterna förväntas omkring hälften att läsa utanför Umeå. De läser istället via nät- och distanskurser eller i Skellefteå, Örnsköldsvik, Kiruna eller Lycksele.