Lawline.se är ett nätverk av juriststudenter som ger gratis rådgivning via nätet. Louice Gustafsson, som läser juristprogrammet i Umeå, är projektledare för Umeågruppen.

Att som student rådfråga arvoderade jurister i en rättsfråga kan bli lite väl saftigt för den vanligtvis inte alltför feta plånboken. Lawline grundades 2004 och har sedan dess erbjudit gratis rådgivning av juriststudenter över hela landet. Idag finns 200 juriststudenter, varav 15 återfinns i Umeå, till allmänhetens förfogande.

Louice Gustavsson, som går femte terminen på juristprogrammet, säger att Lawline.se är välkänt bland juriststudenter, men kanske inte för övriga studenter som skulle kunna ha nytta av tjänsten.

– Det är gratis, vilket är fördelaktigt för studenter som annars kanske inte har råd med juridisk rådgivning. De frågor vi får från studenter rör ofta examenstillfällen, när man ska få tillbaka tentor, bostadsbidrag och återbetalning av CSN-lånen.

Läs mer i Vertex nr 8/2013, som utkommer den 5 november.

TEXT OCH FOTO:
ANDERS SAMUELSSON