2 500 kronor per student. Det blev ersättningen för de Konsthögskoleelever som fick tillbringa en hel termin i ofärdiga lokaler.  Och nya problem har dykt upp under hösten.

I Vertex nr 5/2012 berättade Leonela Lilja, ordförande för studentföreningen vid Konsthögskolan, om hur situationen såg ut för studenterna på Konsthögskolan. De nybyggda lokalerna, som hade utlovats stå klara efter årsskiftet, var inte färdiga. Verkstäder och ateljéer var fortfarande under konstruktion, vilket innebar att några studenter inte hade någon arbetsplats under terminen. Dessutom, menade Leonela Lilja, var det ingen från universitetet som tog ansvar för det försenade bygget. De drabbade studenterna krävde att de skulle få kompensation för den gångna terminen. Något de till viss del fick.

ALLA KONSTHÖGSKOLEELEVER fick resan betald till världsutställningen Dokumenta i Kassel. Studenterna fick också ekonomisk ersättning via ett sökbart stipendium – men den sammanlagda ersättningen på cirka 150 000 kronor blev inte särskilt mycket när pengarna delats upp mellan alla berörda.
– Det blev cirka 2 500 kronor per student för en hel termins strul. Det kändes inte alls rätt, säger Leonela Lilja.

HON KOMMER NU ATT SLUTA som ordförande i studentföreningen, mycket beroende på all den tid och energi som den långa processen tagit. Hon ser heller inte ljust på möjligheten att driva saken vidare.
– Det finns nog inte mycket mer att göra. Det känns svårt att gå vidare och jag har tappat förtroende för ledningen. De ligger långt före oss i tankarna om vad som behövs och pratar om konstnärliga möten och internationella attraktionsmöjligheter. Vi studenter behöver först och främst en byggnad som fungerar.

TROTS ATT BYGGET OFFICIELLT är färdigt har nya problem uppstått under hösten.
– Då och då dyker det upp reparatörer som kollar upp fel, säger Leonela Lilja. Saker är trasiga trots att det är nybyggt och det har regnat in två gånger i min ateljé. Bland annat har en dator, anteckningar och papper blivit förstörda av vattnet.

ANDERS SAMUELSSON

Längre artikel i Vertex nr 8-2012, som distribueras kommande helg och i början av nästa vecka.