– Bostadsbristen skadar Umeå universitets attraktionskraft, både nationellt och internationellt. Det sa Umeå universitets rektor Lena Gustafsson under ett seminarium om bristen på studentboenden i Umeå.

Enligt Sveriges förenade studentkårers senaste bostadsrapport måste studenter i Umeå vänta längre än ett halvår för att få ett studentboende, vilket gör att Umeå rödlistas av SFS. Under torsdagen anordnades ett seminarium på Sliperiet, Konstnärligt campus, för att diskutera rådande bostadssituationen för Umeå studenter. Att den är allvarlig kunde alla närvarande enas om. Men frågan om hur allvarlig – där gick åsikterna isär. Medan representanter från Umeå universitet målade upp en tämligen nattsvart bild var Umeå kommun desto hoppfullare om en ljusning.

Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet, inledde med att visa upp resultatet av en enkätundersökning rörande bostadsproblematiken. Cirka en fjärdedel av förstaårsstudenterna svarade att de var missnöjda med sin bostadssituation. Men den siffra som Anders Fällström tyckte var den mest alarmerade var den som visade att cirka 20 procent av de tillfrågade studenterna funderat på att avbryta sina studier som följd av sin bostadssituation.
– Det är ett allvarligt läge när studenter väljer bort Umeå på grund av bostadssituationen. Och det här är inte bara ett problem för Umeå universitet, utan för hela regionen.

Anna-Lena Löfgren från Umeå kommun berättade att det skulle krävas cirka 1000 nya lägenheter för att få balans på marknaden, och att detta underskott till vissa del beror på att det byggts för lite de senaste 4-5 åren. Sverker Olovsson, som var moderator under eftermiddagen, frågade vad Umeå kommun gör åt saken.
– Det är en långsam process och det går inte att åtgärda problemet från ett år till nästa. Men vi har planer för tre års byggande och stora volymer är på gång. Just nu byggs det 870 lägenheter på olika håll i Umeå.

En paneldebatt hölls avslutningsvis, där bland andra Umeå universitets rektor Lena Gustafsson, Bostadens VD Ann-Sofi Tapani och studentrepresentanterna Bore Sköld och Helena Dahlberg deltog. Bore Sköld var starkt kritisk till den rådande situationen och menade att den kan vara skadlig i längden.
– Folk väljer att inte flytta hit på grund av bostadsbristen. Det är dåligt för kunskapssamhället och för människors livssituation.

 AB Bostadens vd Ann-Sofi Tapani sa att hon inte är nöjd med situationen, men att man måste skilja på terminsstarterna och resterande tid.
– De pucklar som uppstår när de nya studenterna kommer tror jag inte kan lösas på kort sikt, utan vi får försöka hitta originellare lösningar för att klara det.
Rektor Lena Gustafsson svarade att man måste sätta ribban högre än så och att läget sett likadant ut i flera år.
– Vi vet ungefär hur många nya studenter som börjar varje år och vi vet att cirka 70 procent kommer utifrån. Man måste vara beredd på det. Jag tycker också att man måste klara mer än att bara hantera pucklarna.

En bit in i paneldebatten övergick ämnet mer och mer till svårigheterna att faktiskt bygga de åtråvärda små lägenheterna. Långsam byråkrati, ett regelverk som försvårar byggandet av små lägenheter samt bullernivåer var några av de punkter som diskuterades och det var inte förrän mot slutet som studenters faktiska situation kom tillbaka på dagordningen.

På frågan vad man ska svara en blivande student som undrar om denne kommer kunna få bostad vid höstterminens start nästa år svarade studenten Helena Dahlberg:
– Motfrågan blir då ”Hur lång kötid har du?”. Och sen handlar det om att ha tur. För det behöver man.

Text och foto:
Anders Samuelsson