Antalet studenter som fällts för fusk på Umeå universitet har fördubblats mellan 2014 och 2015 och ökningen ser ut att fortsätta.

Digitaliseringen har inneburit stora förändringar för samhället, inte minst när det kommer till akademiska studier. Användningen av internet är idag en självklarhet på Sveriges universitet och fungerar som ett verktyg för både kommunikation, betygsrapportering, inlämning och research. Men samtidigt som internet kan göra studierna både effektivare och enklare har det också blivit lättare för studenter att fuska, menar Linda Lundmark, universitetsjurist vid Umeås universitet.
– Den tekniska utvecklingen har gått fort, och det tar ett tag för universiteten att anpassa sig till övergången. Det är på distanskurserna som fusket är svårast att upptäcka. Där händer det till exempel att två personer som går samma kurs hjälps åt på hemtentor, trots att det är förbjudet.

Hittills i år, fram till den 2 maj, har 55 anmälningar avseende fusk gjorts till Umeå universitet, vilket kan jämföras med de knappt 70 anmälningarna som gjordes under hela förra året. De flesta görs av skrivvakterna vid tentamenstillfällena, och även här är det den nya tekniken som skapar problem. Linda Lundmark beskriver mobiltelefonen som den stora boven.
– Det bästa vore om alla lämnade sina mobiler hemma när det är tenta, så skulle studenterna slippa en massa onödig oro, och mycket administrativt arbete skulle besparas, säger Linda Lundmark.

Läs mer i Vertex nr 5-2016.

Vendela Wikström