Allt från språkanalys till moralfrågor kan behandlas när Filosofiska föreningen har sina öppna föreläsningar. I höst firar föreningen 20 år.

Filosofiska föreningen är en fristående förening som arrangerar föreläsningar, debatter och filmvisningar. Varje termin hålls tre–fyra arrangemang, som är öppna för alla intresserade, oftast i en hörsal i Humanisthuset. I våras var en av rubrikerna Att sälja sitt arbete och att sälja sin njure: Om risktagande, pengar och paternalism. Höstterminen har nyligen inletts med storfrämmande i form av Joseph Almog från University of California, Los Angeles, som talade om möjligheten att bedriva metafysik och ändå vara en exakt tänkare.
– Föreläsarna är ofta internationella, berättar Philip Lindner, tillförordnad ordförande i Filosofiska föreningen.

HANS INTRESSE FÖR FILOSOFI väcktes när han för fyra år sedan gick på en av föreningens föreläsningar. Därefter har han, parallellt med psykologutbildningen, läst filosofi upp till magisternivå.
20–30 personer, ibland mer, brukar besöka föreningens föreläsningar. Philip Lindner vill gärna att de ska bli fler.
– Vi har en väldigt heterogen skara besökare – alltifrån yrkesverksamma psykoterapeuter till litteraturvetare och matematikstuderande, säger han och talar varmt om ”eftersitsarna” i Hum-husets pentry, där diskussionerna brukar fortsätta under mer avslappnade former.

NÄST PÅ TUR STÅR UMEÅPROFESSORN Gunnar Björnssons föredrag om kollektivt ansvar den 31 oktober. Några planer för höstens 20-årsjubileum hade inte spikats när intervjun gjordes – eventuellt blir det något arrangemang i samband med internationella filosofidagen den 15 november.