Totalt i landet ökade antalet nybörjare på forskar-utbildningen under förra året. I Umeå, däremot, pekar kurvan nedåt. – Fortsätter nedgången blir det ett problem, säger Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet.

Forskarstudier.

3060 personer påbörjade en utbildning på forskarnivå i Sverige under 2017, vilket är en ökning med ungefär 100 jämfört med året innan. Det visar färsk statistik från Universitetskanslersämbetet. Könsfördelningen bland doktorandnybörjarna var jämn, med 48 procent kvinnor, och de allra flesta som påbörjade forskarutbildning var 25–29 år.

Vid Umeå universitet påbörjade 119 personer en forskarutbildning 2017. Det är en minskning med 30 personer jämfört med året innan. Under den senaste tioårsperioden har i snitt 185 personer påbörjat en forskarutbildning vid Umeå universitet årligen, med en topp på 247 doktorandnybörjare 2012. De senaste tre åren visar en tydlig nedgång.

Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet, säger till Vertex att universitetet ser detta som en viktig fråga.
– Vi har gjort en hel del utredningarbete de senaste två åren. Vi följer utvecklingen noga och försöker analysera varför det ser ut så här.

Prorektor påpekar att flera lärosäten ser en minskning vad gäller antalet doktorandnybörjare. Den gynnsamma arbetsmarknaden kan vara en faktor som påverkar, tror hon, då det är relativt enkelt att gå vidare till ”vanligt arbete” efter grundutbildningen.

Antagning av doktorander är en fråga för fakulteter och institutioner och inget som universitetet centralt ansvarar för. I nuläget har universitetet ingen särskild åtgärdsplan för att öka antalet doktorandnybörjare, men Katrine Riklund antyder att det kan bli aktuellt framöver.
Är nedgången ett problem?
– Det kan variera mellan olika fakulteter och forskarutbildningsämnen. Fortsätter kurvan neråt blir det ett problem. Analysen pågår och det är viktigt att fakulteter och institutioner följer utvecklingen noga.

Totalt fanns det vid Umeå universitet 983 doktorander under 2017.

Bertil Janson