400 miljoner européer går till val – och för några umeåstudenter är det helt självklart att engagera sig, vara ordentligt pålästa och delta genom att rösta i EU-valet.

I Utrikespolitiska föreningen samlas studenter och andra med intresse för politik och omvärld. Vertex ringer upp två studenter i föreningen som båda tycker att det stundande valet till EU-parlamentet är ett mycket viktigt val.
Kimberly Sandberg läser en Master i folkhälsovetenskap och är programansvarig i Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet, UPF Umeå. Hon har varit aktiv i föreningen i omkring ett år.

Som programansvarig är hon en av dem som planerar vilka arrangemang UPF Umeå ska ha. Hon har ett stort intresse för utrikespolitik och gillar att hänga med andra människor med samma intressen. EU-valet ser hon som ett mycket viktigt val eftersom det är en chans att påverka EU:s framtida riktlinjer. I den era vi befinner oss nu genomsyrar rasism många europeiska länders politik, och Kimberly menar att det nu ges en chans att se till att främlingsfientliga partier inte kommer in i Europaparlamentet.

Att rösta i EU-valet är för Kimberly en självklarhet. Likaså att vara påläst om de olika alternativen och rösta efter sitt eget huvud. Hon menar att om man röstar så gör man skillnad.
– Det är synd att det inte tas lika seriöst som det borde, säger hon om valet till Europaparlamentet.

Eric Wedrén, redaktör för UPF:s tidning Utpost som utkommer en gång per termin, har även han varit aktiv i UPF Umeå i ungefär ett år. Precis som Kimberly ser han EU-valet som ett mycket viktigt val. Han menar att det är svårt att jämföra det med till exempel riksdags- och kommunalval eftersom de handlar om olika saker, men att EU-valet ändå är en chans att påverka den värld vi lever i.

Ungefär 400 miljoner européer går till val, säger Eric Wedrén, och påminner om att det påverkar alla deltagande länder med allt från maten som äts till olika lagstiftningsprocesser, det vill säga områden som många inte förknippar med EU-politik. Därför tror han att folk inte alltid förstår vikten av valet.
– Det gäller ju demokratin, säger Eric Wedrén.

Och det är ett skäl, enligt honom, till att man bör rösta i alla val. I hans egna umgängeskretsar är de flesta väldigt engagerade, men han tror att engagemanget kan vara betydligt mindre hos många andra studenter. I UPF Umeå gör de vad de kan för att uppmärksamma och informera om EU-valet. Eric förklarar att vårens Utpost tyvärr ges ut först efter valet och att de där förlorar en kanal, men att de under våren haft besök av en EU-parlamentariker, nämligen Birgitta Ohlsson.

UPF Umeå arrangerar den 28 april en partidebatt inför EU-valet. Debatten börjar klockan 16.30 och är öppen för både medlemmar och icke-medlemmar. Lokalen var inte spikad när  intervjun hölls, men affischer inför arrangemanget kommer att finnas runtom på campus, enligt Kimberly.
– Det är bara att hålla ögonen öppna, säger hon.

Annelie Markgren
Foto: Sanna Forsberg