Inspiration, stöd och ro. De är grundpelarna på vilka Kyrkan på campus vilar. En kyrka som studenter kan besöka oavsett religion.

Åsa Norin är studentdiakon och har arbetat på Kyrkan på campus sedan 2005. Innan det var hon kurator på Studenthälsan. Via en ettårig diakonutbildning hamnade hon sedermera på vad hon beskriver som sitt drömjobb.
– Det är ett spännande jobb. Vi befinner oss på bortaplan då vi inte är anställda av Umeå universitet, utan av Ålidhemskyrkan, men befinner oss på campus. Det finns stora skillnader bland studenterna, där vissa har en väldigt hög tröskel till kyrkan. Då måste vi fråga oss hur vi presenterar oss, vilket språk vi använder och vilka gemensamma frågor som finns bland studenterna. På så sätt skiljer sig arbetet från det i en församling.

KYRKAN PÅ CAMPUS HAR TRE anställda, två präster och en diakon. För tillfället finns fyra grupper anordnade av Kyrkan på campus: En sorgegrupp för dem som förlorat någon, en samtalsgrupp kring feminist­teologi, en kurs för att minska stress och främja hälsa samt en kurs i mindfulness för personal.
– Man behöver inte vara kristen för att ta kontakt med oss. De samtal vi har handlar om livet i stort. Vi har ett multireligiöst kapell där det ibland kommer muslimska studenter med sina bönemattor.
Åsa Norin var för ett år sedan med och startade projektet ”Vän i Umeå”. Det är ett nätverk mellan en mängd föreningar och organisationer, till exempel Rädda barnen och Röda korset, där målet är att få svenskar och invandrare att lära känna varandra. Detta görs genom besök i SFI-klasser där personer som visat intresse intervjuas.

MAN TAR REDA PÅ VILKA DE ÄR och vilka intressen de har, därefter matchas de ihop med intresserade svenskar, som tar första kontakten. Totalt har det under första året inneburit cirka 70 möten.
– Det har gått väldigt olika. Vissa träffas regelbundet, umgås och lagar mat medan vissa bara sågs en enda gång. Men det har varit ett väldigt givande och roligt projekt.
Arbetets baksida ligger i splittringen mellan uppdragen, säger Åsa. Från enskilda samtal, som kan vara tunga, kan det nästa stund handla om att planera ett kulturevenemang. Något som kräver en stor dos struktur.

ÅSA TYCKER ATT DET BÄSTA med jobbet är dels det lagarbete som ligger till grund för en rad olika projekt på campus, men även att få möta studenterna som målgrupp.
– Studenter är ständigt på väg framåt, mitt uppe i alla valmöjligheter. Det och att befinna sig i en miljö som hela tiden rör på sig sprider mycket energi. Vi samverkar även med institutioner och studentföreningar med bland annat temadagar, planerande av drogfri klubb, PRIDE-festivalen, Seriekrock, samt krishantering av olika slag.

TEXT OCH FOTO: ANDERS SAMUELSSON