– Det här är ett taktlöst förslag som inte går hem hos någon. Det går inte att ge sig på en enad studentrörelse hur som helst.
Det säger Bore Sköld, Vänsterns Studentförbund, en av initiativtagarna bakom manifestationen mot regeringens förslag att sänka studiebidraget.

Klockan 12.10 under torsdagen samlades drygt 100 studenter i Lindellhallen i Samhällsvetarhuset, Umeå universitet, för att delta i den manifestation mot regeringens förslag om att förändra fördelningen i studiemedlet. Förslaget innebär att studiebidraget sänks med 300 kronor i månaden och att lånedelen höjs med 1300 kronor.

BORE SKÖLD, Vänsterns studentförbund, är en av initiativtagarna till manifestationen och starkt kritisk mot förslaget.
– Det var inte svårt att samla folk som ville vara med i just den här frågan. Det är ett fullkomligt idiotiskt förslag och den kritik som väckts är spontan, vilket är viktigt att komma ihåg, för det är så djupt rotat i studentlivet att man inte sänker ett redan lågt bidrag.

UNDER DAGEN och kvällen kommer liknande manifestationer hållas i flera studentstäder i landet. Läs mer om regeringens förslag och de reaktioner det väckt bland Umeåstudenterna i  Vertex nr 3-2014, som utkommer den 25 mars.

TEXT OCH FOTO: ANDERS SAMUELSSON