– Personerna som kommer hit har en gemenskap och stödjer varandra. Jag är glad att se detta. Det säger socionomstudenten Ida, som gjort praktik på Kärngården i Umeå, ett stöd för socialt och ekonomiskt utsatta i samhället.

Luften är kylig och klar och frusna löv på backen knastrar under skorna hela vägen till Kärnhuset i centrala stan. Trots att det bara är ett staket mellan det gula trähuset och vältrafikerade Västra Esplanaden så ligger det något lantligt och väldigt hemtrevligt över tomten. Det är ett äldre hus med trånga knarrande trappor och högt i tak.

Eftersom Kärnhuset är en verksamhet som tar hand om många utsatta människor förväntar man sig kanske att det ska ligga ett allvar i luften, men stämningen är gemytlig.

Gabriella Segerberg, verksamhetschef på Kärngården, berättar att verksamheten har två fokus. Dels att erbjuda människor sysselsättning i form av praktik eller arbetsträning, och dels att vara ett stöd och en trygg plats att komma till för utsatta människor, varav en del har livslånga psykiska problem. Det är ett brett spektrum av människor som besöker Kärngården.

Många är ensamma, har sociala svårigheter, ekonomiska problem eller är till och med hemlösa på grund av sin mentala ohälsa. Det är en grupp människor som inte alltid upplever att de räknas in i konceptet om allas lika värde.
– Många psykiskt sköra människor syns inte i samhället, de tar ingen plats, men de finns där ändå, förklarar Gabriella Segerberg.

På Kärngården erbjuds de inte bara stöd och gemenskap, utan det finns också möjlighet att för en ringa summa få hjälp med till exempel hårklippning eller att nyttja Kärngårdens tvättstuga eller duschrum.

Finansieringen kommer från kommunen som köper tjänsten av kooperativet. Kärngården får också av Brukarföreningen ett folkhälsobidrag (som härrör från Landstinget) för att tillsammans med dem utföra hälsoaktiviteter, bidrag från Socialstyrelsen för sysselsättning av människor som är långt från arbetsmarknaden, samt medel från Arbetsförmedlingen då en del personal har anpassade tjänster. Kärngården får också in pengar till sin verksamhet genom att driva vandrarhem, loppis och café i sina lokaler.

Ida läser socionom-programmet i Umeå.

Genom ett samarbete med Umeå universitet tar Kärngården ofta emot studenter som gör praktik inom ramen för sin utbildning, men ibland också studenter som är volontärer. Ida är student på socionomprogrammet och har tillbringat höstterminen på Kärngården som praktikant. Hennes uppgift har varit att vara handledare, både för dem som kommer till Kärngården för att göra arbetsträning och för de utsatta människor som kommer med behov av alltifrån lite sällskap till stödjande och motiverande samtal.

En typisk dag för Ida har börjat med att göra i ordning i caféet så att det är klart att öppnas. Sedan hålls ett morgonmöte, där dagens planerade sysslor gås igenom och fördelas. Resterande tid ser hon till att allt flyter på, tar hand om besökare när de kommer och ibland blir det också praktiska sysslor som att baka, städa eller märka kläder till loppisen.

Ida är nöjd med praktikplatsen och de erfarenheter hon fått, i synnerhet av att möta människor i olika situationer och att leda samtal. Hon upplever inte att praktiken varoit psykiskt tung eller jobbig, även om många av dem som kommer till Kärngården har, eller har haft det, mycket svårt, eftersom de när de kommer är på väg i rätt riktning.
– De som kommer hit har ju genom det tagit steget till att bryta den situation de vill komma ifrån, säger hon.

Annelie Markgren
Foto: Jennifer Sjögren