Att vandra på Umeås sämre upplysta gator sena kvällar och känna att trygghetskänslan minskar i takt med antalet gatlyktor är nog något som många studenter kan relatera till. Men det finns sätt att känna sig tryggare.

Varje söndag under hösten har tjejer i Umeå kunnat träna självförsvar kostnadsfritt i Umeå Kampcenters källarlokal. Tillsammans har de övat tekniker för att försvara sig mot en starkare motståndare, tekniker där de lär sig att hantera knuffar, slag, fasthållningar och annat som man kan utsättas för i en hotfull situation. Vertex besökte en av träningarna.

Mattias Sandström tog initiativet till kursen.
Mattias Sandström tog initiativet till kursen.

Initiativet till träningen togs av Mattias Sandström, tränare på Umeå Kampcenter. Hans bakgrund ligger i brasiliansk jiujitsu, en kampsport som länge varit känd som något av en kampsport för “underdogs” alltsedan en av stilens grundare, 170 centimeter långa och 60 kilo tunga Helio Gracie, började lägga långt större och tyngre motståndare under sig.

Det var en av anledningarna till att idén om en självförsvarskurs för tjejer växte fram, berättar Mattias:
– Vår kamsport är ju väldigt hårt marknadsförd som att en liten person har en stor chans att försvara sig mot en fysiskt överlägsen angripare. Och det provocerar mig att folk behandlar tjejer på det sätt som händer ibland.

Enligt Mattias vinner den som väljer att träna självförsvar på det genom att träningen skapar en trygghet inför obehagliga situationer. Alla har möjlighet att försvara sig, menar han, men det krävs att man vågar säga ifrån när man inte är med på noterna. Det viktigaste är att förstå att man inte är maktlös.
– Det är ju ingen som är det egentligen. Om man provar att hålla fast en katt som inte vill så märker man att även om den väger fyra kilon så säger den ifrån väldigt tydligt. Man vill inte längre hålla fast den.

Läs mer i Vertex nr 9-2016.

Sanna Forsberg
Foto: Malin Rosendal