Tänk om du kunde följa en författares arbetsprocess från idé till färdig text. Och tänk om du kunde komma med förslag och feedback till författaren. Hur skulle det egentligen bli?

Hur påverkas författarens skrivprocess av att ha pågående interaktiva dialoger med läsare – och hur kan digital teknik påverka ett författarskap? Vad sker egentligen när läsare får följa författarens skrivprocess från den första idén till sista stavelsen? Länsbiblioteket i Västerbotten genomför, i samarbete med HUMlab vid Umeå universitet, den 6–7 november en förstudie som ska leda vidare till ett projekt som ska besvara just dessa frågor.

FÖRSTUDIEN GENOMFÖRS i form av seminariet Innan_punkt – Författarprocessen som en interaktiv digital verksamhet. I seminariets gemensamma föreläsningar, workshops och diskussioner hoppas arrangörerna kunna hitta frön till nya nätverk och på så sätt kunna bidra till mer diskussioner kring ämnet.

FÖRHOPPNINGEN ÄR hitta fyra författare från de nordiska länderna som ska medverka med sitt författarskap. Fyra författare som, enligt ansökan, är nyfikna på hur interaktiv digital teknik kommer att påverka skrivandet och den text som successivt växer fram.

I SEMINARIET MEDVERKAR författare och/eller författarrepresentanter samt forskare från Island, Norge, Finland och Sverige. Seminariet ska resultera i att ett nordiskt nätverk kan bildas, för genomförandet av ett fullstort projekt inom Nordisk Kulturfond runt författarprocessen. Det ska även resultera i en överenskommelse om projektets närmare innehåll och utformning.

ETT DELSYFTE MED seminariet och det kommande projektet är att ge de medverkande författarna nya läsare i de nordiska länderna, och att skapa nya nätverk mellan nordiska forskare och författare.
Seminariet hålls på HUMlab-X på konstnärligt campus den 6–7 november.

ANDERS SAMUELSSON