– Det viktigaste är att alla studenter känner sig delaktiga under mottagningen, och att det inte blir någon förnedring eller alkoholhets. Det säger Irma Olofsson, studiesocialt ansvarig på Umeå studentkår.

För de allra flesta nyblivna programstudenter innebär innebär terminsstarten en chans att delta i någon av de studentmottagningar som pågår runt om i Umeå. Spex, lekar, fest och gemenskap står på den agenda som leds av äldre studenterna, så kallade generaler. Men mitt i alla leker och aktiviteter finns regler och direktiv om hur de nya studenterna ska mottas. Såväl Umeå studentkår som Umeå naturvetar- och teknologkår har nedskrivna riktlinjer rörande fest, alkohol och lekar.

– Det kommer alltid att drickas under studentmottagningarna, men det får aldrig bli tvång eller hets kring alkohol, säger Erik Sjödin, studiesocialt ansvarig på Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK.

IRMA OLOFSSON ÄR STUDIESOCIALT  ansvarig på Umeå studentkår, US. Hon säger att de under våren har en utbildning för sina generaler där reglerna gås igenom, samt vilket utrymme som finns inom lagen och dessutom en första hjälpen-utbildning.

Erik Sjödin säger att NTK håller en åtta tillfällen lång mottagningsutbildning för samtliga mottagningsgeneraler. Polisen kommer och förklarar vilka regler som gäller ur lagsynpunkt och även studenthälsan kommer och informerar.

– Vi tar även upp allt från vilka lekar man kan leka till vad som händer om någon nolla blir för full eller skadar sig, förklarar Erik Sjödin.

UNDER MOTTAGNINGENS GÅNG är det inte alltid lätt för kårerna att ha uppsikt över hur väl reglerna följs. Irma Olofsson säger att Umeå studentkår i första hand satsar på en bra utbildning.

– Vi tror att reglerna följs relativt bra. Alla generaler vill att ska vara en trevlig och rolig upplevelse för nya studenter.

Erik Sjödin säger att det hör till Generalernas uppgifter att plocka den person som missköter sig åt sidan och förklara att han eller hon gör fel.

– Det sker något nästan varje år, men det har blivit mindre med åren, förklarar Erik Sjödin. Om det är ett polisärende, vilket är sällsynt, vänder man sig direkt till polisen. Annars vänder man sig till oss på kåren.

FRÅN SÅVÄL US SOM NTK:S håll säger man att den student som känner sig felaktigt behandlad kan vända sig till sin kår för att få hjälp eller få svar på eventuella frågor och funderingar.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi har tystnadsplikt, säger Erik Sjödin. Man kan komma och prata med oss och så tar vi kontakt med personen som anses ha gjort fel utan att något namn kommer ut.

Irma Olofsson säger att det är väldigt sällsynt att någon incident inträffar. Men om det skulle ske sätter sig kårrepresentanter ned med ansvariga från den ansvariga föreningen för att diskutera det som skett.

– Då för vi en dialog om hur det kunde ske och vad man måste göra för att det inte ska kunna hända igen.

ANDERS SAMUELSSON