Läraryrket debatteras och lärarutbildningen har fått utstå mycket kritik, både i Umeå och nationellt. Vertex har pratat med två lärarstudenter som går en nyligen omgjord utbildning.

Lärarutbildningen har  genom åren debatterats i flera omgångar och gjordes om så sent som 2011. Lärarstudenterna Petronella Riby och Sebastian de Wall hör till de första studenterna som kommer ta sin examen från den reviderade utbildningen. Och att det är en ny utbildning märks i vissa fall.
– Jag är nöjd, men om jag fick ändra något så är det den första riktiga praktikperioden som vi hade först under tredje året. Det kändes ganska sent, säger Petronella Riby.

OM LÄRARUTBILDNINGEN fått utstå kritik så är det inget mot den debatt som förts i medierna angående läraryrket som sådant. Låga löner, stort administrativt ansvar och dåliga arbetsförhållanden har rapporterats, samtidigt som den svenska skolan rasade i den omtalade PISA-undersökningen där europeiska skolresultat rankas.
Hur tänker man som lärarstudent när en så negativ bild dominerar i media?
– Det är ingen chock att det är ett tungt yrke, det visste man när man sökte. Men de som uttrycker sig i media är inte utbildade lärare och har inte jobbat i skolan. De ser den bara utifrån och när folk läser det så får de bilden av att allt är dåligt och det är dags för panik, säger Sebastian de Wall.

Läs mer i Vertex nr 3-2014, som utkommer den 25 mars.

TEXT OCH FOTO: ANDERS SAMUELSSON