– Visst hade det varit bra om universitetet upplåtit platser för oss när det blir för mycket oljud. Det säger doktoranden Olivia Ekman, vars arbete påverkas av buller från renoveringsarbete.

buller_olivia
Olivia Ekman.

Det var i våras som renoveringarna av Humanisthuset, som ska pågå fram till hösten 2015, tog sin början. När arbetet satte igång började även bullret. Olivia Ekman är doktorand i idéhistoria. Hennes kontor i D1-korridoren hör till de salar där bullret ställer till problem i det dagliga arbetet.
– Det slipas och borras och det blir svårt att skriva och läsa. Och att tänka blir jättesvårt. Jag vet flera som går hem för att jobba, eller går på ub för att få lugn och ro.
Hur gör du?

– Ibland kan det funka att dra på musiken på hög volym, men annars brukar jag sitta ute. När det blir vinter får jag väl jobba hemma.
Är det hållbart i längden?

– Nej det är det inte. Det finns visserligen forskarplatser på UB, men i mitt arbete behöver jag mitt källmaterial, dator och även en del sekundärlitteratur. Det är för tungt att släpa runt på.
Olivia tycker att informationen från universitetets håll har varit sådär. Hon menar att det skulle underlätta om det fanns klara besked vilka dagar det ska borras eller slipas i närheten.
– Vet man vad som väntar kan man hantera det. Men vi har fått höra att det ska bli bättre information framöver.
Har ni fått något stoppdatum?

– Det förskjuts hela tiden. Men det beror mycket på att de stött på problem under arbetets gång. Det har påträffats asbest och pcb som måste saneras vilket gjort att arbetet dragit ut på tiden. Våren 2015 ska det vara klart, och norra delen där vi sitter, måste bli klar innan de påbörjar arbetet med den södra delen.
Hade man kunnat lösa detta på något sätt?

– Det är givetvis en kostnadsfråga, men visst hade det varit bra om de upplåtit platser för oss när det blir för mycket oljud. Men det är redan väldigt trångt om platser, och det är ju bland annat därför de bygger om för att skapa fler lokaler.
Olivia vill dock poängtera att hon tycker Humanisthuset behöver den pågående renoveringen.
– Det är ett av de äldsta och mest eftersatta husen och jag tror det blir jättebra när det väl är klart. Vi får också fler kontor, vilket det finns ett stort behov av. Tyvärr blir det så här under arbetets gång.

TEXT OCH FOTO:
ANDERS SAMUELSSON

Läs också artikeln ”Hög ljudnivå vanligaste arbetsmiljöproblemet för studenter” i Vertex 7: 2013, som utkommer den 1 oktober.