– I år kommer alla som ansökt få erbjudande om boende. Det säger Anna-Lena Löfgren, biträdande utvecklingschef vid Umeå kommun om en bostadssituation som ser ut att kunna ljusna.

Siffrornafrån förra veckan visar att 659 personer anmält intresse vid Umeå kommuns Akutrumsförmedling, som drivs av Umeå studentkår. Anna-Lena Löfgren säger att det trots allt är få som tackar ja till de boenden som erbjuds och att flera hittar boende på andra sätt.
– Som ny student ställer man sig i alla köer som finns och hittar boenden medan de står i vår kö. Av 250 personer som erbjudits boende har bara 30 tackat ja. Det är uteslutande inneboendelösningar vi förmedlat och de brukar inte vara så populära. Dessutom är det över 200 som inte svarat inom de 24 timmar man har på sig, och då stryks man från listan.

Akutrumsförmedlingen har inga egna boenden att hyra ut utan förmedlar kontakter mellan hyresgäster och uthyrare. I dagarna blev det klart att nya boenden finns tillgängliga.
– Nu kan vi hänvisa till kontakt med asylboendet på Backenområdet. Det mesta är klart där och det ska finnas 160 platser. I och med detta klarar vi det i år. Alla kommer bli erbjudna en plats.

I framtiden kommer det med stor sannolikhet att lätta något vad gäller studentboenden. På Lilljansberget, i närheten av IKSU, har Svenska Studenthus AB köpt mark av Akademiska Hus och kommer att bygga 280 ettor med inflyttning höstterminen 2016. Anna-Lena Löfgren säger att utöver de 280 lägenheterna finns ytterligare 400 planerade på samma plats.
– Det sker i så fall inom överskådlig framtid. Men det är upp till byggherren och det beror på om de första lägenheterna blir uthyrda.

Annalena Löfgren säger att det på Tomtebo tilldelats mark till 190 studentlägenheter och att planer finns på att bygga nytt på Tvistevägen, vid gång- och cykelvägen mellan Ålidhem och campus. Utöver de 432 boenden som finns idag kommer 400 nya i så fall att byggas. Och utöver dessa byggs fler, såväl stora som små, lägenheter.
– Det byggs generellt 1000 nya lägenheter i år som inte är öronmärkta för studenter, och ungefär lika många nästa år. Bland dem finns det mindre lägenheter.

Mycket talar för att de lägenheter som byggs i fortsättningen kommer bli öronmärkta för studenter, det vill säga att man måste studera för att få hyra, menar Annalena Löfgren. Och med de många byggnationerna säger hon att läget ser ut att ljusna.
– Det här betyder oerhört mycket och vi hamnar i en helt annan situation. Det kommer säkert, även i framtiden, vara köer under augusti och september när tusentals nya studenter ska hitta boende samtidigt, men köerna kommer att ebba ut mycket fortare.

Anders Samuelsson