Årets kårval kanske blir det sista – om Rimligt Initiativ för Kåren får bestämma. Vänsterstudenterna tror på ett stort engagemang från väljarna och Arbetarpartiet vill ta krafttag för att få mer lärarledd utbildning.

– Det behövs en förändring. En förändring för att kåren ska kunna leva på sikt.
Det säger Johan Lindgren, gruppledare för nybildade Rimligt Initiativ för Kåren, RIK, ett av de tre partier, även kallade kårlistor, som ställer i Umeå studentkårs kårval den 16–26 april, där medlemmarna kan välja vilka de tycker ska styra kåren.

Johan Lindgren.

Johan Lindgren säger att RIK vill göra om kårvalssystem från grunden.
– Ett sektionsbaserat alternativ är bättre. Istället för att rösta på listor som är partipolitiska, så röstar man in en person från sin sektion. Det ger mer medlemsinflytande och att det kommer att skapa ett större engagemang för kåren.

En röst på RIK skulle alltså i praktiken innebära ett stöd för att partier som tidigare ställt upp, till exempel Moderat Student, Studentpartiet Socialdemokraternas och Vänsterstudenterna, inte längre skulle kunna lägga fram listor och delta.

Erik Arvidsson.

Erik Arvidsson är gruppledare för Vänsterstudenterna, VSF, ett parti som i år har valt att göra comeback, anser att det finns ett stort stöd bland kårens medlemmar.
– Det var många som blev upprörda, både internt och externt, att vi inte ställde upp förra året. Vi har ju fortfarande kvar vårt breda väljarstöd, säger Erik Arvidsson.
Vilka frågor vill ni driva?
– Jag vill att man ska kunna se studentkåren som en väldigt seriös part, säger Erik Arvidsson och förklarar att mycket bygger på VFS:s tidigare verksamhet och inriktning, med bostadsfrågan och med ett nytt kårhus, där VSF vill säkerställa att det blir en inkluderande verksamhet med HBTQ-certifierad personal och kulturarrangemang.
Hur ställer ni er till partipolitik i kåren?
– Jag tror att det är en fälla man går i att säga att avpolitisera. Det bygger på att allt det vi gör är politiskt. Skillnaden är att jag står för min ideologiska värdegrund, vilket de inte säger sig göra, säger Erik Arvidsson.

Lars-Erik Utberg.

Lars-Erik Utberg, gruppledare för Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ, instämmer i kritiken mot förslaget att avpartipolitisera kåren.
– Fördelen med att ha partilistor är ju att de som inte känner oss, har en uppfattning om vad personerna på listan står för, säger Lars-Erik Utberg.

Arbetarpartiets huvudfråga har i många år varit de lärarledda timmarna, så även i år.
– Det har inte varit någon verkstad, säger Lars-Erik Utberg och berättar att det i styrelsens plan finns med att öka de lärarledda timmarna, men inget gjorts.

Han berättar även om valfusk i tidigare val och om pengar som gått förlorade.
– Kåren ska sluta vara någon form av lekstuga och ska gå över till seriös kårfacklig verksamhet, det är något som har saknats i många år nu, säger Lars-Erik Utberg.

Läs mer om kårvalet i Vertex nr 2-2018,
som utkommer den 19 mars.

Text och foto:
Benjamin Backlund