Ska man få affischera på konstverket på väggen i Lindellhallen eller ska det få vara fredat område? Det är en av de frågeställningar som Umeå studentkår ska behandla på onsdagens kårfullmäktige.

Den 14 december är det dags för Umeå studentkårs fullmäktige, kårens högsta beslutande organ, att sammanträda. Bland de punkter som ska avhandlas finns en motion från Pasi Huikuri i kårpartiet Moderat student.

I motionen skriver han att det att det under Välkomstmässan var svårt för studenter att se vilka som stod vid respektive bord i Lindellhallen. Detta, anser Moderat student, skulle avhjälpas om man, vid särskilda tillfällen, kunde få sätta upp information på väggarna i Lindellhallen. Något som i dagsläget är förbjudet eftersom hela väggen täcks av ett konstverk, muralmålningen av Lage Lindell.
– Generellt är det så att om man inte får plats vid glasväggen är det svårt att informera om man inte får sätta upp en A4. Jag minns när vi i Moderat Student satte upp en A4 på den vita ytan så kom de ut från universitetsbiblioteket och rev ned den, säger Pasi Huikuri.

Umeå studentkårs ordförande Sandra Reinklou skriver i sitt motionssvar att problematiken gällande att synas på till exempel välkomstmässor är aktuell, men att lösningen aldrig får vara att studentkåren ska arbeta för att åverkan görs på konst. ”Tidigare hade just diverse material satts upp med bland annat silvertejp vilket med tiden lett till att delar av färgen från konstverket lossnat. Detta har också inneburit kostnader för universitetet i form av restaureringar,” skriver Sandra Reinklou.

Pasi Huikuri menar att det går att lösa med lite sunt förnuft.
– Jag tror folk är smarta nog att inte använda silvertejp. Att sätta upp ett A4, med vanlig tejp, under några få timmar vid begränsade tillfällen kan inte göra någon skada.

I motionen yrkar Pasi Huikuri på att Umeå studentkår uttalar och verkar för att man under ett informationsarrangemang eller kampanj skall få sätta upp information av begränsad storlek på väggen i Lindellhallen, samt att Umeå studentkårs presidium talar med ansvariga och ser om det går att bemöta önskan.

Text och foto:
Anders Samuelsson