Undrar du hur en demokrati kan utvecklas efter ett inbördeskrig? Eller hur växter vet när det är dags att blomma? Svaren ges  under de 38 föreläsningar som hålls i samband med Umeå universitets årshögtid.

Årshögtidens program sträcker sig över tre dagar och inleddes igår i Umeås universitetsbibliotek. Där arrangerades en invigning av utställningen om 2015 års hedersdoktorer, nya professorer, pristagare och medaljörer. Idrottsforskaren Josef Fahlén, som tilldelats IKSU:s idrottsvetenskapliga pris, höll under invigningen ett föredrag om idrott i förändring.
– Det känns jätteroligt att få det här priset. Dels för egen del, men framför allt för att idrottsforskningen uppmärksammas, säger han.

Philomena Essed är en av årets hedersdoktorer och finns på plats i publiken. Hon är genusforskare och brinner för social rättvisa. Sedan år 2013 är hon även gästprofessor på pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Essed tycker utställningen är ett fantastiskt sätt att visa upp vad forskningen har åstadkommit.
– Det är en stor ära att bli utsedd till hedersdoktor. Forskningen kräver mycket arbete och det här sätter kronan på verket.

Årshögtiden avslutas med en stor ceremoni där Kung Carl Gustaf kommer närvara. Ceremonin äger rum i Aula Nordica klockan 17.00 på lördag den 17 oktober och är öppen för allmänheten. Där kommer universitetet att, under högtidliga former, installera nya professorer, promovera hedersdoktorer och dela ut vetenskapliga priser. Mer information om årshögtiden finns på Umeå universitets hemsida.

Text och foto:
Vendela Wikström