Antalet sökande till psykologmottagningen på campus har ökat kraftigt de senaste två åren. De vanligaste problemen är nedstämdhet, ångest och stress – ibland alla samtidigt.

Psykologmottagningen vid Umeå universitet har funnits sedan 1988. På mottagningen bedrivs individuell psykoterapi, där terapeuterna är psykologstudenter från terminerna 7, 8, 9 och 10. De sökande är många gånger studenter själva.

Enligt Carin Vretsjö, psykolog och samordnare på mottagningen, stod antalet sökande länge i proportion till antalet studerande vid universitetet – men för ungefär två år sedan hände något.
– Tidigare hade vi webbformuläret för anmälan öppet jämt, året runt. Mängden klienter och vårt klientbehov gick jämnt ut. Men de senaste två åren har vi fått en oändligt mycket större mängd sökande som anmält sig.

Ökningen har gjort att mottagningen behövt stänga anmälan i vissa perioder, som mellan maj och augusti i år.
– Vi fick en sådan här svans med sökande, säger Carin Vretsjö och visar ett stort mellanrum med händerna. Enligt henne har anmälningsstoppen varit nödvändiga för att bibehålla kvaliteten.

De vanligaste problemen som de sökande beskriver är nedstämdhet, ångest och stress – ibland alla samtidigt. Många upplever höga prestationskrav och att de inte duger som de är. Att skjuta upp saker, som studierna, är också vanligt, enligt Carin Vretsjö.

Att antalet sökande har ökat tror hon hänger ihop med hur samhället ser ut.
– Jag tror det som händer i samhället återspeglas i hur vi mår. Och att vi mår sämre, det är jättetråkigt.

Men att fler tar steget att söka hjälp  tycker hon är en positiv utveckling. Och att många av de sökande i Umeå vänder sig till universitetets psykologmottagning ser Carin Vretsjö som ett gott betyg för psykologprogrammets studenter.
– Många av de sökande kommer på rekommendation av kamrater, vilket är jättekul. Då har någon sagt ”jag har varit där, det var tillräckligt bra, gå dit du också”, och bättre rykte kan man inte ha.

Nytt för i höst är att psykologstudenterna inte bara är de som håller i behandlingen på mottagningen, utan också deltar i det bedömningsarbete som görs innan behandlingen sätter igång. Bedömningarna kommer hållas av studenter på termin 7, som del av deras kurs.  Termin 7 är första kullen på den senaste revideringen av programmet, säger Carin Vretsjö.
– De intervjuar och samlar in information om klienten på olika sätt. och sedan har de behandlingskonferenser tillsammans med oss psykologer på mottagningen. Då får de beskriva vad de sett, och så gör vi en bedömning tillsammans.

Bedömningen handlar om att avgöra ifall de problem som den sökande vill gå i terapi för, passar mottagningen eller inte. Carin Vretsjö berättar mer:
– Det måste vara någorlunda bäddat för våra studenter att kunna öva sig i att bedriva psykoterapi. Om den sökande har en alltför allvarlig nedstämdhet, eller en så pass stökig vardag att den till exempel saknar boende, blir förutsättningarna väldigt svåra för våra studenter.

Sofie Gisslén