Antalet studenter på Umeå universitets campus i Skellefteå och Örnsköldsvik har mer än halverats under de senaste fem åren. Oron finns att universitetsutbildningarna ska försvinna.

Umeå universitet har fyra campus där det bedrivs utbildning. Förutom de umeåbaserade – universitetsområdet och Konstnärligt campus – finns campus också i Skellefteå och Örnsköldsvik. Här ges bland annat sjuksköterske-programmet och högskoleingenjörsprogrammet till processoperatör. Utöver detta erbjuds en handfull kurser.

GEMENSAMT FÖR Skellefteå och Örnsköldvik är att de fått se dalande antal studenter de senaste åren. Läsåret 2009/10 studerade 609 respektive 404 studenter i Skellefteå respektive Örnsköldsvik. Motsvarande siffror för innevarande läsår är 281 respektive 182 studenter – alltså totalt sett mer än en halvering av studentantalet.

INGRID THYLIN, avdelningschef för samhällsutveckling i Skellefteå kommun, menar att tillgången till högre utbildning är oerhört viktig för den lokala och regionala utvecklingen.
– De senaste åren har tyvärr Umeå universitet i allt större grad koncentrerat sina utbildningar till Umeå, vilket såväl näringsliv som offentlig sektor reagerat mycket negativt till, säger Ingrid Thylin.
Känner ni oro att Umeå universitet helt ska plocka bort utbildningar i Skellefteå?
– Ja.

ANDERS FÄLLSTRÖM, prorektor vid Umeå universitet, vill understryka hur viktigt det är att Umeå universitet tillsammans med kommunerna och företagen ute i orterna funderar över hur de ska jobba för att få studenterna att stanna kvar efter utbildningarna.
– Vad erbjuds de? Den biten är mycket viktigare än att bara kunna erbjuda utbildningsplatser.

ANDERS SAMUELSSON

Läs mer i Vertex nr 4-2014,
som utkommer den 22 april.