Sex av tio studenter känner sig tröttare under hösten och flera av dem har därför svårare att koncentrera sig under föreläsningar och seminarier. Det visar Vertex undersökning av höstmörkrets konsekvenser.

Vi går in i årets mörkaste tid. Dagsljuset avtar för att under en period knappt skymta över huvud taget. Detta kan dränera de energidepåer som under sommarmånaderna kändes så outtömliga.
Vertex lät 60 studenter i Humanisthuset, MIT-huset, Naturvetarhuset, Vårdvetarhuset, Samhällsvetarhuset och Lärarhuset svara på en enkät om hur de som studenter påverkas av höstmörkret. Undersökningen gjordes under lunchrasten den 17 oktober.
På grund av det relativt låga antalet svarande bör resultatet ses som en fingervisning snarare än som ett statistiskt säkerställt resultat.

62 PROCENT AV DE TILLFRÅGADE säger att de känner av hösttröttheten. Av dessa uppger mer än en tredjedel att de till följd av detta känner sig nedstämda eller deprimerade. På frågan om hur detta påverkar studierna visar det sig att drygt sex av tio har svårt att koncentrera sig under föreläsningar och seminarier, samt att 40 procent har svårare att förstå kurslitteraturen.

I UNDERSÖKNINGEN framkommer även skillnader mellan könen. Där hälften av de tillfrågade männen kände av hösttröttheten, är motsvarande andel bland kvinnorna hela 75 procent. För männen tar tröttheten sig uttryck i koncentrationssvårigheter, medan kvinnor i högre grad känner orkeslöshet och har svårt att somna.

FÖR ATT LINDRA TRÖTTHETEN under en dag på universitetet dricker mer än hälften av de tillfrågade studenterna kaffe eller energidryck för att bli piggare. Bland männen är detta något vanligare och bland kvinnor är det vanligare att gå en kort promenad på rasten för att bli piggare.
Överlag sover umeåstudenten bra. Enligt Västerbottens landsting rekommenderas 6–9 timmars sömn per natt och hela 75 procent av de tillfrågade sover mellan 6 och 8 timmar per natt.

ANDERS SAMUELSSON