Från cirka 6000 böcker till drygt det dubbla. Det är ett av målen som Campusbokhandeln i Umeå har inför framtiden.

Sedan Akademibokhandelns campusfilial lades ned i april i år är Campusbokhandeln, som köper och säljer begagnad kurslitteratur,  den enda förmedlaren av kurslitteratur på campus.  Jonathan Beck, butiks- och verksamhetschef på Campusbokhandeln i Umeå, säger att de inte märkte av någon enorm rusning efter Akademibokhandelns nedläggning i våras, men att detta kan ha att göra med att allt färre handlade där under sista tiden. Höstterminens första tid har dock varit ett lyft jämfört med tidigare.
– Till skillnad från i fjol hade vi öppet hela augusti och det innebar en omfattande ökning jämfört med samma period i fjol. Men då försäljningen ofta går i vågor, kan vi vänta oss en utjämningseffekt längre fram på terminen. Vi  har även rabattkampanjer runtom på campus, som kan påverka avsevärt.

IDAG HAR CAMPUSBOKHANDELN närmare 6 000 böcker i lager, där titlar inom företagsekonomi, jurudik och samhällsvetenskap dominerar utbudet.
– Vi arbetar kontinuerligt för ett mer mångfacetterat utbud med böcker även från natur/tekniska och medicinska fakulteten.
Enligt Jonathan Beck sker en kontinuerlig ökning vad gäller såväl inlämnade som köpta böcker hos Campusbokhandeln. Han förklarar att målsättningen är att i framtiden fördubbla utbudet.
– En ambition är att om två-tre år ha uppnått ett lager på 12 000 – 15 000 böcker, ett avsevärt större utbud av aktuell, ny kurslitteratur samt ett ökat utbud av kontorsmaterial.

JONATHAN BECK FÖRKLARAR att de som äger verksamheten jobbar heltid på annat håll eller studerar. Därför finns ytterligare ett mål att sträva mot.
– Då vi i nuläget inte går med vinst, vore det inte fel att göra det i framtiden, säger Jonathan Beck.

ANDERS SAMUELSSON