VSF vann, valdeltagandet ökade något och farhågorna om fusk kvarstår. Så kan man snabbt sammanfatta årets upplaga av valet till Umeå studentkårs fullmäktige.

Av 4 543 medlemmar i Umeå studentkår röstade 717, vilket ger ett valdeltagande på 15,8 procent. Det är en högre andel än vid fjolårets val (13,4 procent), men då var antalet kårmedlemmar fler och antalet röstande också.

ARBETARPARTIET har riktat hård kritik mot året val och pekat på möjligheten till valfusk.
– Valnämnden är fullt medvetna om att den inloggningsprocess som i år valdes inte är den bästa för kårvalet. Det går aldrig att skapa ett hundraprocentigt system men vi ska nu ta en diskussion internt och med kårens inspektor och se till att processen stärks kraftigt till kommande år. Vi kommer dessutom genomföra stickprover för att klarlägga om valfusk ägt rum samt, i det fall att sådant ägt rum, vidta de åtgärder som Inspektor kräver, säger valnämndens ordförande Linus Lundström i ett pressmeddelande.

DET FINNS SIGNALER som pekar mot att kårvalet verkligen utsatts för valfusk. Flera studenter som P4 Västerbotten har varit i kontakt med, och som valt att inte rösta fick trots det ändå ett tackbrev om deras medverkan. Hur detta ska hanteras konkret, och om valresultatet ska betraktas som giltigt eller ogiltigt – och göras om helt – är ännu inte avgjort.

VÄNSTERNS STUDENTFÖRBUND (VSF), fick nästan 30 procent av rösterna och ökar med ett mandat till 9 av kårfullmäktiges totalt 31 mandat. Näst största parti blir Socialdemokraterna med 8 mandat. Nya partiet Förenade studenter får 5 mandat. Arbetarpartiet, som manat till bojkott av kårvalet på grund av säkerhetsfrågorna, har inte lockat tillräckligt många röstande för att få något mandat i fullmäktige. Å andra sidan har de sagt att de i protest tänkt avstå att använda eventuella mandat.

NÄST PÅ TUR I KÅRPOLITIKEN står ett konstituerande kårfullmäktige i maj, då en kårstyrelse för läsåret 2013/2014 ska bildas.

BERTIL JANSON