Umeå studentkårs sektioner känner sig åsidosatta i kårhusprojektet. Nu hotar sektionerna med att lämna Umeå studentkår och bilda en ny partipolitiskt obunden kår.

Upprinnelsen till irritationen är att sektionerna känner sig nonchalerade, åsidosatta och blivit sent involverade i projektet med det nya Kårhuset i Coronas före detta lokaler – ett projekt sektionerna nu ombetts slutföra under hård tidspress. Det skriver sektionerna Betsek, Samsek, Humsek, HHUS, Juridiska föreningen och UMPE i ett pressmeddelande.

SEKTIONERNA SKICKAR IDAG in en gemensam skrivelse, där man hotar att lämna Umeå Studentkår om kåren inte tillmötesgår de krav som ställs. Det sektionerna kräver är representation och inflytande i kårens högsta beslutande organ, kårfullmäktige. Senast den 24 maj vill sektionerna ha ett svar från Umeå studentkår, annars kommer processen för bildandet av en ny partipolitiskt obunden studentkår inledas.

– DET ÄR INTE SVÅRT ATT sätta sig in i och förstå att alla parter är irriterade och trötta så här i slutet av terminen och ett tufft verksamhetsår. Jag hoppas det hela kan mynna ut i en konstruktiv dialog istället för slitningar mellan Umeå studentkår och dess sektioner. Alla vill samma sak i slutändan, nämligen värna ett så bra universitet som möjligt för våra studenter, säger Fredrik Gustafsson sektionsordförande för Humsek.

FANNY ERIKSSON, ordförande I Umeå studentkår, säger att hon bara ser det som positivt att sektionerna vill bli mer engagerade i det kårpolitiska.
– Om sektionerna vill representeras i kårfullmäktige så tycker jag absolut att de ska ställa upp i kårvalet! Se bara på Förenade studenter nu, eller Samhällsvetarna under 90-talet, som då faktiskt styrde kåren. Jag har även uppmanat sektionerna till detta. Det är den enklaste vägen till reell makt, och jag är den första att hälsa dem välkomna när de ställer upp i kårvalet.

FANNY ERIKSSON TROR att både sektionerna och kåren vill åt samma håll.
– Jag tror dock att vi måste komma fram till både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder tillsammans, genom att sätta oss ned och titta på hur det ser ut och vad man kan göra.

ATT VARA EN POLITISKT obunden kår betyder dock inte färre konflikter, menar hon.
– Många politiskt obundna kårer har värre konflikter och mer infekterade konflikter än vad vi har. Och i många fall är debatt det som breddar kårerna och det bör man värna om.