Ingen utbildning i Umeå kritiseras i UKÄ:s senaste kvalitetsgranskning, som fokuserar på områdena odontologi, historia och länderstudier. Totalt har över 60 utbildningar i landet granskats. Sju av dem finns i Umeå.

Flera utbildningar i Umeå har fått underkänt och omdömet ”bristande kvalitet” i Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskningar på senare tid. I den allra senaste granskningen fokuserar UKÄ på utbildningar inom områdena odontologi, historia och länderstudier. Totalt har över 60 utbildningar i landet granskats, varav sju i Umeå.

AV DE 26 UTBILDNINGAR i Sverige som leder till en tandläkarexamen, tandhygienistexamen, tandteknikerexamen eller en generell examen inom odontologi får nästan hälften, 11 utbildningar, omdömet ”bristande kvalitet”. Bristerna handlar i flera fall om att studenterna saknar kunskap och förståelse för produkter och material som används inom tandvården och deras påverkan på allmänhälsan, munhälsan och miljön.

FÖR UMEÅS DEL, DÄREMOT, utfaller kvalitetsgranskningen med bättre resultat. Alla de sju granskade utbildningarna får godkänt, det vill säga omdömet ”hög kvalitet”. Detta gäller alltså utbildningar som leder mot:
• Tandläkarexamen
• Tandhygienistexamen
• Tandteknikerexamen
• Tandteknik – kandidatexamen
• Oral hälsa – kandidatexamen
• Historia –   kandidatexamen
• Historia – magisterexamen

LÄS OMDÖMENA för din utbildning i UKÄ:s resultatsök, samtliga granskade utbildningar inom områdena:
• Odontologi
• Historia
• Länderstudier