Umeå studentkår växer något medan Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå medicinska studentkår tappar medlemmar. Det visar statistik från månadsskiftet september-oktober.

diagr_medlemsantal
Klicka.

När Vertex förra hösten kollade hur medlemsvärvningarna såg ut en bit in på terminen visade det sig att Umeå studentkår (US) minskade medan såväl Umeå naturvetar- och teknologkår som Umeå medicinska studentkår ökade. I år är rollerna ombytta. För efter förra årets medlemstapp verkar trenden för Umeå studentkår ha vänt och i månadsskiftet september-oktober visade kurvan på en ökning med 35 medlemmar jämfört med motsvarande tidpunkt förra året. Den 1 oktober var antalet US-medlemmar totalt 3 847.
Vilken roll har Kårhuset Universum spelat för medlemsvärvningen?
– Jag tror det har spelat en stor roll. Jag tror folk uppskattar bredden på verksamheten och man behöver inte gå dit särskilt många gånger för att medlemskapet ska ha lönat sig, säger Umeå studentkårs ordförande Wilmer Prentius.

Umeå naturvetar- och teknologkår har satt som mål att nå 2 100 medlemmar under verksamhetsåret. Att kåren den 1 oktober har 71 medlemmar färre än i fjol – totalt 1548 medlemmar– oroar inte NTK:s ordförande Linn Raninen särskilt mycket.
– 71 färre innebär cirka fyra procent lägre än förra året och knappt två procent lägre än året dessförinnan. I procent av vår medlemsbas är det ännu mindre skillnader. Visserligen hade vi hellre sett en ökning, men minskningen är varken en trend eller särskilt stor.

 Anders Samuelsson

 Läs mer i Vertex nr 8-2014.