Kemiutbildningarna på magister- och masternivå i Umeå håller inte alls måttet, medan kandidatexamen har hög kvalitet. Det menar Universitetskanslers-ämbetet i en utvärdering. 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat 17 utbildningar i kemi vid tio lärosäten i landet. Fyra av dessa får betyget ”bristande kvalitet”, varav två vid Umeå universitet.

Magisterutbildningen i kemi brister i tre examensmål: kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, förmåga att självständigt formulera frågeställningar, samt insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar.

Examen på masterutbildningen får goda omdömen på alla områden utom ett, insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar.

– Vi kommer omedelbart att analysera bristerna för att kunna vidta åtgärder direkt inför höstterminen, säger Lars Lövgren, prefekt vid kemiska institutionen, i ett pressmeddelande.

När en utbildning får omdömet bristande kvalitet innebär det att examensrätten ifrågasätts. Umeå universitet har nu ett år på sig att avhjälpa bristerna, varefter UKÄ gör en uppföljning. Om bristerna åtgärdas tar UKÄ då tillbaka sitt ifrågasättande av examensrätten.

Kandidatexamen i kemi vid Umeå universitet får fint betyg och bedöms av UKÄ hålla hög kvalitet.

– Det är mycket glädjande, säger Lars Lövgren.