Studenterna blev godkända i en kurs i juridik – utan att ha examinerats. Örebro universitet får nu kritik av Universitetskanslersämbetet, men betygen för studenterna står fast.

Två anonyma anmälare gjorde Örebro studentkår uppmärksam på vad som hänt, då en adjunkt mer än ett halvår efter en kurs i juridik godkänt två studenter som inte lämnat in en obligatorisk uppgift och deltagit i ett case med rollspel. Kåren bestämde sig för att anmäla betygssättningen till Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

ÖREBRO UNIVERSITET säger i sitt svar att det hela berott på ”plötslig och oförutsedd personalbrist, vilken inte har kunnat åtgärdas inom rimlig tid”.

UKÄ KRITISERAR Örebro universitet för det inträffade och utgår från att något liknande inte inträffar igen. Betygsättningen av de två studenterna står dock fast, eftersom betygsbesluten är av gynnande karaktär för studenterna.