Umeå studentkår tappar medlemmar, medan Umeå medicinarkår och Umeå naturvetar- och teknologkår ökar något. Så ser verkligheten ut för kårerna när slutet på terminen närmar sig.

Innan höstterminen 2010 var kårmedlemskapet obligatoriskt för att få studera vid universitet eller högskola. Detta innebar att kårernas medlemsantal var detsamma som antalet studenter som var inskrivna vid respektive fakulteter. Sedan kårobligatoriet avskaffandes den 1 juli 2010 har kårerna fått se sina medlemsantal minska. En trend som funnits vid Umeå universitet och verkar fortsätta för vissa, men brytas av andra.

Klicka på bilden.
Klicka på bilden.

UMEÅ STUDENTKÅR, US, är störst av de tre kårerna vid Umeå universitet – och samtidigt den kår som tappat flest medlemmar. Höstterminen 2010 hade US 6 068 medlemmar, året därpå 5 725 och i fjol höst 5 464. I år är tappet betydligt större, ner till 4 704 medlemmar, vilket är 760 färre än motsvarande tid förra året. Umeå studentkårs ordförande Linus Lundström säger att siffrorna känns mycket negativa, men att man varit förberedda på detta.
– Vi såg redan tidigt på terminen att medlemsantalet ökade långsammare än vanligt. Vi har börjat titta närmare på vad det kan bero på och hur vi ska jobba vidare inför vårterminen.

DE NEGATIVA SIFFRORNA kan bero på ett antal faktorer, menar Linus Lundström. Bland annat har de utbildningar där Umeå studentkår är studenternas kårrepresentant i år cirka 1 000 färre studenter jämfört med i fjol. Dessutom har kåren i år återinfört det rabatterade tvåterminssystemet som möjliggör att teckna medlemskap för både vår- och höstterminen samtidigt.
– Idag är cirka 80 procent tvåterminsmedlemmar, vilket vi ser som något mycket positivt. Det betyder att vi har en grund att stå på under våren.
Är det aktuellt att sänka kåravgiften?
– Nej. Det finns så pass mycket mervärde i kåren att det vore fel väg att gå. Kåren behöver visserligen pengar, men börjar man sänka priset sänker man även sitt värde. Vi har jobbat hårt för att ett medlemskap ska ha ett mervärde och vi måste helt enkelt bli bättre på att förmedla detta till studenterna.

LINUS LUNDSTRÖM säger att US jobbar med att försöka vända den negativa trenden, eftersom ett fortsatt medlemstapp på sikt kan få konsekvenser för kårens legitimitet.
– Om vi fortsätter tappa får det negativa effekter då vi företräder färre antal studenter och vi får en svagare röst.
Är du orolig?
– Inte för just den här hösten, men skulle vi fortsätta tappa är det helt klart ett stort problem. Men jat hoppas att hörs vi igen under vårterminen och att jag då kan säga att det gått bättre än förväntat.

UMEÅ MEDICINSKA studentkår   har en positivare utveckling och ökar med 37 medlemmar till 2 799 i år. Ordförande Elin Ljungström säger att kåren inte jobbat annorlunda än tidigare. Däremot tror hon att den uppdaterade inbetalningsformen kan ha haft inverkan, och att klubbarna som etablerat sig på Kårhuset V­illan kan ha lockat fler studenter.

ÄVEN NTK, Umeå naturvetar- och teknologkår, har en positiv trend. Höstens 1851 medlemmar är 45 fler än i fjol höst.
– Det känns riktigt bra. Varje student som går med i studentkåren är en vinst. Tillsammans blir vår röst starkare och vi kan påverka våra utbildningar och skapa ett attraktivare universitet, säger  NTK:s ordförande Sebastian Jonsson.

ANDERS SAMUELSSON