Speciallärarprogrammet i Umeå har bristande kvalitet, menar UKÄ i en ny utvärdering. Specialpedagogprogrammet får bättre betyg.

Landets nio speciallärarutbildningar har kvalitetsgranskats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Fem av utbildningarna, däribland speciallärarprogrammet i Umeå, ifrågasätts och får omdömet ”bristande kvalitet” på UKÄ:s tregradiga skala, där de två andra omdömena är ”hög kvalitet” och ”mycket hög kvalitet”.

Utbildningarna har framför allt stora problem med vetenskapligheten i studenternas självständiga arbeten, enligt UKÄ. Med anledning av förra regeringens planerade satsning att fördubbla antalet platser på speciallärarutbildningen betonar UKÄ betydelsen av forskning, etablerade forskningsmiljöer och forskningsgrundad undervisning.
– Det är viktigt att de berörda universiteten och högskolorna åtgärdar problemen innan speciallärarutbildningen kan expanderas, säger universitetskansler Harriet Wallberg.

De universitet och högskolor som har utbildningar med bristande kvalitet har nu ett år på sig att komma tillrätta med bristerna för att inte förlora examenstillståndet.

Även utbildningar inom specialpedagogik har utvärderats. De klarar sig betydligt bättre i UKÄ:s granskning. Bland de totalt granskade 16 utbildningar som leder till specialpedagogexamen eller till en generell examen inom specialpedagogik bedöms bara tre ha ”bristande kvalitet”.

Specialpedagogprogrammet i Umeå får omdömet ”hög kvalitet”

Se alla omdömen på UKÄ:s hemsida.