Nästan 70 procent av de rekordmånga studenter som tog examen förra läsåret var kvinnor. Den sneda könsfördelningen är en trend som fortsätter.

65 500 studenter tog examen i högskolan läsåret 2013/2014. Det fler än någonsin tidigare och en ökning med 2 500 studenter jämfört med det tidigare toppåret 2012/13, enligt färska siffror från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Sammanlagt utfärdades 78 000 examina – flera av studenterna tog alltså ut mer än en examen. Det vanligaste är att man tar ut både en generell examen och en yrkesexamen, till exempel en kandidatexamen i kombination med sjuksköterskeexamen. Att ta ut sådana dubbelexamina blir allt vanligare bland studenterna.

Närmare 70 procent av det totala antalet yrkesexamina är avlagda av kvinnor. Kvinnorna är dessutom i majoritet på sju av tio yrkesexamina. Bland dem finns stora yrkesgrupper som arbetsterapeuter, jurister, lärare, psykologer och sjuksköterskor. Exempel på utbildningar där männen är i majoritet är sjöingenjör, officer och skogstekniker.
– Det är problematiskt att männen är så pass underrepresenterade i högskolan. Den här sneda könsfördelningen fortsätter år efter år, säger Aija Sadurskis, utredare på UKÄ.

Läsåret 2013/14 tog 8 600 personer ut en lärarexamen och det var den överlägset största yrkesexamen. Den näst största gruppen är ingenjörerna, med 3 800 avlagda civilingenjörsexamina och 2 300 högskoleingenjörsexamina. Därefter kommer sjuksköterskorna med 3 900 examina.