– Det är fortfarande ett krisartat läge och det känns inte riktigt som att bostäderna räcker till. Det säger Anna- Lena Löfgren, biträdande utvecklingschef i Umeå kommun, angående situationen på Akutrumsförmedlingen.

Höstterminen startar formellt idag och många nya studenter i Umeå söker bostad. Hittills i höst har sammanlagt 138 boenden förmedlats via Akutrumsförmedlingen. Av dessa har 77 accepterats av sökandena medan 61 boenden har förmedlats men ännu inte accepterats.
– Man måste klicka i att man godkänner erbjudandet. Gör man inte det går erbjudandet vidare till någon annan, förklarar Anna-Lena Löfgren.

ANNA-LENA LÖFGREN säger att förmedlingen under i slutet av förra veckan hade mellan 150 till 170 personer i kön och att det endast fanns 25 lediga boenden.
– 224 av de sökande har meddelat att de hittat boende på egen hand under tiden de väntat. Och många ordnar sitt boende via andra förmedlingar. Men det känns inte som att 25 boenden kommer räcka.
Förra hösten sa du att situationen aldrig varit så kärv. Är det bättre eller sämre i år?

– Då lyckades vi erbjuda alla sökande en plats till slut. Men det är lite tidigt att jämföra och jag vill vänta en vecka till innan jag kan göra en rättvis jämförelse. Mycket kan hända på den tiden.

ANDERS SAMUELSSON