Tre av sex läkarutbildningar i landet har bristande kvalitet, enligt en ny granskning. I Umeå underkänns de två utbildningar som granskats.

Universitetskanslersämbetet har granskat kvaliteten på utbildningar som leder till läkarexamen vid Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Även Örebro universitet erbjuder en läkarutbildning, men den ingår inte i utvärderingen eftersom den är relativt nystartad och inga studenter har hunnit gå hela utbildningen.

I utvärderingen ingår däremot kandidat-, magister- och masterutbildningar inom medicin samt magisterutbildningen i idrottsmedicin i Umeå.

DE TVÅ UTBILDNINGAR i Umeå som granskats – läkarprogrammet och idrottsmedicin, magisterexamen – får det bistra omdömet ”bristande kvalitet”.
Gemensamt för de två utbildningarna i Umeå och den tredje underkända – läkarexamen vid Göteborgs universitet – är att de har brister i det av examensmålen som handlar om förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg.

AV DE ÅTTA EXAMENSMÅL som ingår i granskningen får läkarprogrammet i Umeå till exempel omdömet ”hög” eller ”mycket hög kvalitet” på sju av målen  – men då förmågan till lagarbetet inte prioriteras tillräckligt i utbildningen blir totalomdömet ändå ”bristande kvalitet”.
Umeå universitet har nu ett år på sig att åtgärda bristerna för att inte förlora examenstillståndet.

Läs omdömena på Universitetskanslersämbetets hemsida.