Medicinstudenter från Umeå universitet presterar bäst resultat i landet på de  AT-prov som skrivs innan Socialstyrelsen utfärdar legitimation. Det visar resultat från en genomgång utförd vid Linköpings universitet.

Syftet med AT-provet är att fånga upp de tidigare studenternas kunskaper inför utfärdande av läkarlegitimation.

Åren 1995–2008 presterade medicinstudenter utbildade i Linköping en aning bättre på AT-proven än studenter från övriga svenska, nordiska och europeiska medicinska fakulteter. 2007–2012 har studenter från Umeå universitet övertagit ledningen och uppvisar den mest påtagliga förbättringen mellan de två tidsperioderna.

– Väldigt glädjande. Studentkullarna ifråga sammanfaller med införandet av casepedagogik och det verkar därmed ha varit en lyckad satsning som vi arbetar vidare med. Utbildningen är inte hela förklaringen, studenternas AT-placeringar i sig väldigt betydelsefulla, men den utgör självklart en viktig grund för resultatet, säger Christina Ljungberg, ordförande i programrådet för läkarprogrammet, Umeå universitet.