Det finns visst en särskild funktion för att hantera klagomål från studenter vid Umeå universitet – och den sköts av studentkårerna, påpekar Umeå studentkårs ordförande Linus Lundström med anledning av UKÄ:s nya rapport.

Tidigare idag publicerades Universitetskanslersämbetets rapport om lärosätenas klagomålsrutiner (se Vertex artikel). Umeå studentkår vill med anledning av rapporten påpeka att de inte har haft något inflytande över Umeå universitets svar på UKÄ:s frågor.
– Rapporten innehåller ett par faktafel som Umeå studentkår gärna vill rätta till, säger kårordförande Linus Lundström i ett pressmeddelande.

I UKÄ:S RAPPORT står det att Umeå universitet inte har någon särskild funktion för klagomålshantering när det gäller grundnivå och avancerad nivå.
– Denna funktion innehas av studentkårerna vid Umeå universitet och regleras av tjänsteköpsavtal mellan respektive studentkår och fakulteterna, Lärarhögskolan samt Umeå universitet. I avtalen framgår det att studentkårerna får ersättning för att arbeta med utbildningsbevakning, säger Linus Lundström.

DET SAKNAS I UKÄ:S rapport också uppgifter om Umeå studentkårs utbildningsbevakare vid Humanistisk fakultet, Samhällsvetenskaplig fakultet och Lärarhögskolan, sammanlagt 4,5 heltidsarvoderingar.
– Dessa utbildningsbevakare har som huvudsaklig arbetsuppgift just att biträda missnöjda studenter. Därutöver har Umeå studentkår arvoderat en central utbildningsbevakare och en studiesocialt ansvarig som också arbetar med dessa uppgifter.

 – MOT DENNA BAKGRUND anser vi att det som står i rapporten är direkt felaktigt. Umeå universitet har en funktion för klagomålshantering som sköts genom studentkårerna, säger Linus Lundström.