Igår beslöt Umeå studentkårs kårfullmäktige att bilda ett aktiebolag för att driva ett kårhus i Coronas före detta lokaler. ”Det kommer att innebära miljonunderskott”, menar VSF, som lämnade fullmäktigemötet i protest.

Beslutet under gårdagens kårfullmäktigemöte handlade om att avsätta totalt 200 000 kronor från Umeå studentkårs framtidsfond för att skapa aktiebolaget Kårhuset Pålebacken.
Tanken är att i Coronas före detta lokaler i Universum starta en kårhusverksamhet med studieplatser och restaurang på dagtid och nattklubbsverksamhet på kvällarna. Ett förslag till framtida drift av Kårhuset hade tagits fram och utgjorde underlag för beslutet.

DEBATTEN KRING BESLUTET blev sedan långvarig och het. Kårstyrelsen, som består av partierna Socialdemokraterna, Moderata studenter och Liberala studenter, tyckte liksom studentsektionerna att man borde satsa omgående, bland annat eftersom Umeå studentkår redan betalar hyran för lokalerna.

VÄNSTERNS STUDENTFÖRBUND  (VSF) och Arbetarpartiet tyckte att beslutsunderlaget var bristfälligt och ekonominskt orealistiskt och att man därför borde bordlägga frågan till ett senare fullmäktigemöte, ett förslag som inte fick gehör av fullmäktige.
”Enligt våra preliminära beräkningar kommer kostnaderna för att driva Corona i egen regi att innebära miljonunderskott”, skrev VSF i ett pressmeddelande strax efter att de lämnat fullmäkigtemötet i protest.

VSF FÖRESLOG TIDIGARE under mötet att man skulle kalla in Peter Haghjoo, som fram till förra våren drev Corona med vinst, för att höra hans syn på kårstyrelsens budgetförslag. Haghjoo fanns på redo och på plats, men förslaget att bjuda in honom röstades ner.

BORE SKÖLD I VSF var en av de ledamöter som sedan lämnade mötet.
– Det här är det sämsta jag någonsin sett, säger han till Vertex om budgetförslaget.
– Det är helt katastrofalt oansvarigt ur ett ekonomiskt perspektiv.

EN STUND EFTER ATT VSF och Arbetarpartiet i protest lämnat mötet kunde fullmäktige fatta beslutet. Umeå studentkårs ordförande, Fanny Eriksson (s), var trots turbulensen nöjd:
– Jag tycker mötet visar vilket brett stöd det finns bland studenterna för ett kårhus. Det var positivt att de flesta sektioner var med och bidrog, säger hon till VK.