”Det finns inget kårhus”. Det är den vanligaste orsaken till att studenter inte väljer att bli medlemmar i Umeå studentkår, enligt Vertex enkätundersökning.

I början av mars delade Vertex ut enkäter  med frågor om kårmedlemskapet till 100 studenter i Humanisthuset, Samhällsvetarhuset och Beteendevetarhuset. På grund av det relativt låga antalet bör resultatet ses som en fingervisning snarare än ett statistiskt säkerställt resultat.

AV DE HUNDRA svarande är 41 medlemmar i Umeå studentkår. På frågan om varför de är med i kåren, där flera svarsalternativ kunde väljas, uppger 83 procent att det helt eller delvis beror på studentrabatterna. Detta är det klart vanligaste skälet som angetts för kårmedlemsskap. Andra vanliga svar är att man är engagerad eller vill engagera sig i kårens arbete och att man vill stödja kårens arbete. En av de svarande uppger att gemenskapen är anledningen till medlemskapet.

AV DE 59 SVARANDE som inte är medlemmar i Umeå studentkår anger de flesta att det helt eller delvis beror på att det saknas ett kårhus. Många anser också att kåravgiften, 200 kronor per termin, är för dyr. 27 procent bryr sig inte om, eller vet inte, vad kåren gör. 22 procent anger att de inte är med i kåren på grund av att det finns för få eller för dåliga rabatter.

ANDERS SAMUELSSON