”Kår-o-maten” – så kallar Umeå studentkår den betalautomat för kåravgifter och annat som ska vara igång till terminsstarten. Tanken är att den ska förenkla för studenterna.

Studenter som inte hinner gå till Umeå studentkårs expedition under dagtid kan i höst gå till Kår-o-maten och betala sitt kårmedlemsskap, men även fixa biljetter till sittningar och annat som kårföreningarna vill sälja.
–  Vi förlänger alltså i princip öppettiderna för kårexpen till 24/7, säger Wilmer Prentius, ordförande för Umeå studentkår.

Betalautomaten kommer oftast att stå i entrén till Kårhuset i Universum, men kan flyttas och ställas upp där studenterna och behoven finns. Kvittot man får i automaten fungerar direkt och något dygn framåt som bevis för kårmedlemskap, till exempel vid besök på Kårhuset. Sedan bör man så snart som möjligt se till att växla in kvittot mot ett giltigt medlemskort i kårexpeditionen i Samhällsvetarhuset.
Varför måste man göra det?
– Medlemskapet i Umeå studentkår är ju personligt, men i dag har vi tyvärr ingen lösning som möjliggör personliga kvitton, varför papperskvittot får en begränsad giltighetstid ”i dörren”. På så sätt förhindras att medlemskapen går mellan händerna, säger Wilmer Prentius.

Som tidigare kan man också teckna kårmedlemskap via nätet, hos kårexpen eller med inbetalningskortet som skickas hem till alla studenter.

Bertil Janson