Umeå universitet rankas som bäst i Europa och på nionde plats i världen i enkätundersökningen International Student Barometer. Enkäten är besvarad av internationella studenter från 170 lärosäten runt om i världen.

Umeå universitet får högst genomsnittsbetyg i Europa – och därmed också i Sverige – i International Student Barometer. Umeå rankas bland annat på första plats i världen inom kategorin campusmiljöer och etta i Europa inom kategorin lärande.

DE INTERNATIONELLA studenterna i Umeå är också mest nöjda i världen med de vänskapsband de knyter under studietiden, och även med hjälpsamheten och engelskakunskaperna hos personalen.
– En av anledningarna till att de internationella studenterna trivs så bra är det så kallade Buddy Programme som vi erbjuder. Det gör det lättare för dem att få kontakt med andra studenter på campus, säger Per A. Nilsson, internationell strateg vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

AV DE ÅTTA LÄROSÄTENA i Sverige får Umeå högst betyg inom 24 delområden och för huvudkategorierna lärande, levnadssituation och studentstöd.
– Vi har fått topplaceringar i undersökningen fem år i rad. För två år sedan blev vi det högst rankade universitet i Sverige och det är verkligen roligt att vi fortsätter att behålla den positionen, säger Per A. Nilsson.

144 000 STUDENTER i 13 länder utfrågades i International Student Barometer under oktober till december i 2013.