Det finns billigare alternativ i Sverige, och även i Umeå, men då får man ett annat utbud. Det säger Henrik Stenwall, IKSU:s styrelseordförande, angående att IKSU – fortfarande –  är landets dyraste studentsportanläggning.

När Vertex i nr 2/2008 (sid. 6–9) jämförde landets studentsportanläggningar var IKSU det dyraste alternativet för studenter. Fyra år senare är läget oförändrat. Med 348 kronor i månaden för ett guldkort, inklusive student- och kårrabatt, är IKSU 32 kronor dyrare än Campus­hallen i Linköping. Något som IKSU:s styrelseordförande Henrik Stenwall säger har sin förklaring.

– Vi har ett bredare utbud och då blir priset lite högre.  Vi tar inte ut några okynnespriser, oavsett vad vissa verkar tro.

HENRIK STENWALL SÄGER ATT IKSU tittat på några andra studentsportanläggningar runt om i landet och att det på vissa håll finns en stark koppling till respektive universitet.

– Jag vet att de haft problem med ekonomin på andra studentorter och min känsla är att många försöker bli mer som IKSU. I vissa studentstäder är anläggningen starkt riktad till universitetet.  Vi har en givetvis en öppenhet mot studenter, men även mot övriga Umeå.

MEDLEMSPRISERNA BASERAS på kostnader för lokaler, personal och utrustning, i ett led att gå runt både på kort och lång sikt, berättar Henrik Stenwall. Föreningen planerar ett överskott på två procent. Det är pengar som Henrik Stenwall menar återinvesteras inom IKSU.

– På senaste tiden har vi använt överskottet till att bland annat renovera omklädningsrum, och bytt ut maskiner för överskottet.

Är IKSU:s studentrabatter tillräckligt höga?

– Det har funnits en ambition att öka studentrabatten, men det är svårt att sänka priser och behålla utbudet oförändrat. Därför har vi inte höjt studentpriset sedan 2010 och vi har som ambition att på lång sikt öka prisgapet mellan privatkunder och studenter.

Henrik Stenwall berättar att det funnits en motion om en kraftig sänkning av medlemspriserna, men att detta inte visade sig vara ekonomiskt hållbart.

– Det hade lett till att vi tvingats säga upp personal, inte kunna återinvestera i anläggningarna och  inte kunna erbjuda samma öppettider.

Kommer de nybyggda lokalerna vid Konstnärligt campus att innebära att studentpriserna höjs?

– Nej, det tas från överskottet. Snarare tror vi att det kan ge oss fler medlemmar, vilket gör att vi kan hålla kvar priserna på de nuvarande nivåerna under längre tid.

TEXT OCH FOTO: ANDERS SAMUELSSON