Tre utbildningar i Umeå som fick underkänt i en stor kvalitetsgranskning hösten 2013 har nu fått godkänt i en ny granskning av Universitetskanslersämbetet.

När Universitetskanslersämbetet (UKÄ) hösten 2013 utvärderade kvaliteten på 364 teknik- och ingenjörsutbildningar i landet fick 110 omdömet bristande kvalitet. Det gällde bland annat civilingenjörsexamen i energiteknik , kandidatexamen i datavetenskap och masterexamen i elektronik vid Umeå universitet, vilket Vertex rapporterade om då.

UKÄ:s första uppföljningar är nu klara. De 37 utbildningar som följts upp får alla omdömet hög kvalitet, däribland utbildningarna i Umeå. Utbildningarnas examenstillstånd är därmed inte längre ifrågasatta.

Fler beslut kommer under våren, bland annat om umeåutbildningarna högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik och högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, som också fick underkänt vid UKÄ:s hittills mest omfattande utvärdering 2013.

Lärosätena har själva lagt ned 25 utbildningar själva innan uppföljningen.