Fyra av fem konstnärliga utbildningar vid Umeå universitet får godkänt i en färsk kvalitetsutvärdering. Den femte är snäppet bättre och får betyget ”mycket hög kvalitet”.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har kvalitetsgranskat landets konstnärliga utbildningar. Av 55 granskade utbildningar får 45 omdömet ”hög kvalitet” eller ”mycket hög kvalitet”. Övriga tio utbildningar bedöms ha ”bristande kvalitet” och ska granskas en gång till om ett år.

Fyra av de fem granskade utbildningarna i Umeå får omdömet ”hög kvalitet”, vilket praktiken ska uttolkas som ”godkänd kvalitet”. Det gäller kanditat- och masterprogrammen i fri konst, masterutbildningen i industridesign, samt manusutbildningen för film, TV och nya medier. Högsta betyg, omdömet ”mycket hög kvalitet” får kandidatprogrammet i industridesign.

I UKÄ:s utvärderingar granskas bland annat studenternas examensarbeten. Inom konstnärliga utbildningar skiljer sig examensarbetena på många sätt från de mer traditionella arbetena, och vara allt från installationer och teateruppsättningar till skulpturer och filmer.
– Vi har gjort ett omfattande metodarbete för att anpassa utvärderingssystemet så att det bättre skulle lämpa sig att utvärdera även konstnärliga utbildningar. Vi har hittat en bra form för detta som vi känner oss trygga med, säger universitetskansler Lars Haikola.

De tio utbildningar som inte uppfyller kraven för högre utbildning har nu ett år på sig att komma tillrätta med problemen för att inte riskera att förlora examenstillståndet. Det gäller bland andra kandidatprogrammet i design på Konstfack i Stockholm och kandidatprogrammet i mediedesign vid Luleå tekniska universitet.

Se samtliga omdömen på UKÄ:s hemsida