olburk_skrynkladNästan var tredje student säger att de presterat sämre i sina studier för att de druckit alkohol dagen innan.

En undersökning som IQ genomfört bland drygt 7 000 högskolestuderande visar att 40 procent av de manliga studerande har en riskkonsumtion av alkohol. Motsvarande andel bland kvinnliga högskolestudenter var knappt 30 procent.
Undersökningen ligger till grund för rapporten ”Studentliv och alkoholkultur” som presenterades tidigare i somras och är en del i den studentsatsningen som IQ startat tillsammans med Sveriges Förenade Studentkårer.

– Många studenter har en riskfylld konsumtion och det undersökningen visar är att det i många fall finns en alkoholkultur som förstärker detta. Det finns mycket att vinna på att verka för ett studentliv där alkohol kan finnas med men inte står i fokus, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.
Drygt hälften av de svarande anser att de är svårare att passa in i studentlivet om man inte dricker alkohol.

IQ genomförde undersökningen bland fyra studentkårer under våren 2014. De deltagande studentkårerna var Chalmers studentkår, Göta studentkår, Stockholms Universitets studentkår och studentkåren i Östersund. Totalt deltog 7 333 studenter i undersökningen.

I samband med terminsstarten  förra hösten publicerade Vertex en intervju med John Forsberg, chef vid ordningspolisen i Västerbotten, som bland annat sa att studenter är ett trevligt inslag och positivt för Umeå som stad.
–Men tyvärr dricks det för mycket alkohol vilket kan leda till problem för vissa, sa han också.

Ladda ner IQ:s rapport ”Studentliv och alkoholkultur” här.