Vi måste göra en grundlig analys av vad som fungerat och vad som inte fungerat. Och en sådan analys måste få ta tid.
Det säger Fanny Eriksson, ordförande i Umeå studentkår, om det faktum att antalet medlemmar är cirka 1
300 färre än samma tid förra året.

Umeå studentkår hade i början av mars knappt 4 000 medlemmar. Det innebär att kåren har tappat ungefär 1 300 medlemmar jämfört med samma tidpunkt ifjol våras. Samtidigt  visar en resultatprognos för läsåret 2012/2013 att kårens budgeterade intäkter, 6 645 700 kronor, inte kommer att uppnås. Istället väntas ett minusresultat på cirka 280 000 kronor.
Hur allvarligt är medlemstappet?
– Det är klart att det är allvarligt med ett så pass stort bortfall. Alla medlemmar är viktiga och kårens röst blir starkare ju fler vi representerar, säger Umeå studentkårs ordförande Fanny Eriksson,
Vad ska ni göra åt bortfallet?
– Vi har redan startat en värvningskampanj och stått i Lindellhallen för att träffa studenter. Men på lång sikt är det viktiga att se över vad vi erbjuder och hur vi förmedlar detta till studenterna.
Vad beror tappet på?
– Snabbt analyserat kan man säga att det är tvåterminsmedlemmarna som blivit betydligt färre. Förra året hade vi ett rabatterat tvåterminsmedlemsskap som många köpte och då hade vi en medlemsbas redan i början av vårterminen. Men vi förlorade ekonomiskt på rabatten, så i år var det samma pris per termin.
Kommer ni erbjuda rabatt nästa år?
– Vi håller på att se över möjligheten och det kan bli aktuellt.
Hur påverkar ett minusresultat Umeå studentkår som organisation?
– Färre medlemmar innebär att vi inte är lika starka. Men jag tror också att det här kan vara bra. Vi måste stanna upp och ta möjligheten att se över verksamheten och hur vi ska kunna bli bättre.
Är du orolig över situationen?
– Klart att jag är lite orolig. Men jag tror inte det här beror på att vi gör ett dåligt jobb från kårens sida, utan snarare att vi måste bli bättre på att förmedla det vi gör till studenterna.

ÄVEN NTK, Umeå naturvetar- och teknologkår, visar ett medlemstapp jämfört med föregående år, om än ett litet sådant. Helena Dahlberg, NTK:s ordförande, säger att siffran i början av mars låg på ganska precis 1 900 av 3 600 möjliga medlemmar, vilket innebär en minskning med drygt 100 medlemmar jämfört med samma tidpunkt förra året, då 2034 studenter var medlemmar i NTK.

ANDERS SAMUELSSON