Samtidigt som Umeå växer snabbt brottas staden med stor bostadsbrist. En av de grupper som drabbas hårdast är studenterna. Vissa som till slut får en studentlägenhet bor därför kvar länge – även efter avslutade studier.

Umeå är en av Sveriges och Europas snabbast växande städer. Kommunen har passerat 120 000 invånare, mycket tack vare dem som söker sig hit för studier, och ytterligare tillväxt fortsätter att prioriteras högt i kommunalpolitiken. Men bristen på bostäder är påtaglig. Det drabbar många grupper, men hårdast är det för nya studenter att slå sig in på bostadsmarknaden.

Martin har bott i Umeå i drygt två år, efter att han flyttat hit för att plugga. Hans historia började på ett vandrarhem, tre mil utanför stan. Det var tänkt att bli en temporär lösning, men riktigt så blev det inte. Att få tag på ett studentboende visade sig svårt och utan kötid hos uthyrarna kunde han inte konkurrera om en plats, vilket gjorde att tiden på vandrarhemmet blev längre och längre.
– Det tog sju månader tills jag fick en lägenhet och kunde flytta ifrån vandrarhemmet.

Ålidhem. (Bilden har ingen koppling till någon i artikeln.)
Ålidhem. (Bilden har ingen koppling till någon i artikeln.)

Niklas, en annan av de studenter Vertex pratat med, bodde i över tio år i korridoren på Ålidhem. Under hälften av tiden var han inte ens studerande. Men så en dag kom brevet från AB Bostaden – det var dags att bekräfta att han fortfarande pluggade. Niklas började söka efter någon annanstans att bo.
Nu när du har din vanliga lägenhet, tycker du att det är rätt att man bor kvar i ett studentboende även om man inte studerar?
– Tanken är ju att det ska vara för studenter. Så jag håller med om att det som jag gjorde egentligen inte är det optimala. De lägenheter som finns nu är dyra. En av orsakerna till att jag bodde kvar var ju att det var billigt, säger han.
Känner du folk som bor kvar just nu?
– Ja, det gör jag, säger Niklas.

En kontroll i fjol indikerade att så mycket som en fjärdedel av AB Bostadens studentlägenheter beboddes av icke-studenter. AB Bostaden genomför i dagsläget kontroller av dem som bott fem år eller längre i ett studentboende. Från och med i höst kommer det att ändras till kontroll av dem som bott tre år eller längre.
Men vissa kanske bara pluggar en termin?
– Ja, det håller jag med om. Samtidigt måste man sätta nivån någonstans på hur mycket man ska kontrollera. Vi kan inte utgå ifrån att alla missbrukar systemet, säger Maria Söderström, som ansvarar för uthyrning och studentprövning av boenden på AB Bostadens kundcenter.
Är ni medvetna om att studenter som väljer att avsluta sina studier efter en termin kan välja att fortsätta bo kvar flera år trots att de till exempel jobbar?
– Trots att de jobbar? Ja, det är kanske så det är. Ja, det fick vi ju bevis på i fjol eftersom vi fick tillbaka drygt en fjärdedel av de hundra utskicken.
Så hur stort tror du då att mörkertalet är?
– Ja det är fler, absolut, säger Maria Söderström.

Läs hela reportaget i Vertex nr 6-2015.

Madeleine Harrati
Mimmi Nilsson