21 April, 2019

 
 • amtel_250x87_NY
 • menskoppen
 • Ett första steg kan tas
  mot förändrad studentkår

  Publicerad 24 september, 2018

  Första steget mot stora förändringar inom Umeå studentkår kan tas under höstens första fullmäktigemöte. En av huvudpunkterna är förslaget att ändra Umeå studentkårs stadgar – och i förlängningen hela valsystemet.

  Rimligt Initiativ för Kåren, RIK, vill förändra Umeå studentkår i grunden och vann en storseger i vårens kårval, med 65 procent av rösterna och egen majoritet i kårfullmäktige som följd. 

  Den 26 september sammanträder kårfullmäktige för första gången detta läsår. En av huvudpunkterna på dagordningen är RIK:s förslag att revidera Umeå studentkårs stadgar. Bakgrunden är RIK:s vilja att kårsektioner och kårföreningar ska sätta agendan för vad kåren ska arbeta med – och att den tidigare i hög grad partipolitiskt kopplade styrningen av kåren ska upphöra.

  Erik Vikström.

  Varför är det viktigt?
  – Vi tycker att det verkligen ska vara kårens medlemmar, genom dess kårföreningar och kårsektioner som utgör och sätter agendan för det högst beslutande organet i vår organisation, säger Erik Vikström (RIK), ordförande för Umeå studentkår och tillägger att det bara är en av fyra kårer i Umeå och en handfull kårer i Sverige som har kvar det här partipolitiska listvalsystemet.  
  – Vi tror att sänkta trösklar in i kårfullmäktige och fler påverkansmöjligheter för kårföreningar skapar mer engagemang för kåren. 

  Förslaget att ändra stadgarna går i korthet ut på att valsystemet ändras så att partipolitiska ”kårlistor” (till exempel Centerstudenter, Studentpartiet Socialdemokraterna och Moderat student) inte längre kan ställa upp i kårvalet. Istället ska de sju kårsektionerna inom Umeå studentkår (till exempel Samsek, Humsek och Umpe) tilldelas ett visst antal platser, eller mandat, i kårfullmäktige.

  Antalet ledamotsplatser i fullmäktige föreslås också ökas, från nuvarande 31 till 35, där varje kårsektion får minst 2 mandat och därefter mandat utifrån hur många medlemmar kårsektionen har, samt utifrån hur många studenter totalt det finns inom respektive sektions utbildningsområde.

  Men det är inte självklart att kårstyrelsens förslag om stadgeändring vinner gehör. Enligt kårens nuvarande stadgarna krävs att minst två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige röstar ja till förslaget – om detta inte sker faller förslaget att ändra stadgarna redan i detta första skede.

  Efter vårens kårval har RIK 20 mandat i fullmäktige, medan ”oppositionen” i form av Vänsterstudenterna och Arbetarpartiet har 8 respektive 3 mandat, där Vänsterstudenterna tidigare kritiserat planerna på att ändra valsystemet. 

  Om alla ledamöter kommer saknar alltså RIK ett mandat för att nå två tredjedelar – såvida RIK inte lyckats övertala minst en ledamot i ”oppositionen” att rösta ja till förslaget. Om RIK är fulltaliga och något av de andra kårpartierna inte är det, då kan definitivt första steget mot stadgeförändringen röstas igenom.

  Blir det så tror du?
  – Det vet vi först på onsdag efter kårfullmäktigemötet. Jag tycker inte att vi ska se det som en riksdag och att vi är två läger som kommer blockera varandras förslag. Det kan mycket väl vara så att VSF och AP också anser att förslaget är bra och ligger i medlemmarnas intresse, säger Erik Vikström.

  Han säger att ingen av VSF:s representanter närvarat vid kårstyrelsens möte där frågan behandlats, vilket han ”har svårt att tolka det som att det råder några större meningsskiljaktigheter mellan oss”.

  Om fullmäktige röstar ja till en ändring av kårens stadgar krävs att samma beslut fattas under fullmäktigemötet i december. Först därefter kan stadgeförändringarna träda i kraft.
  I så fall, blir det ett sektionsbaserat kårval redan till våren?
  – Om stadgerevideringsförslaget går igenom så kommer vi självklart att genomföra ett sektionsbaserat kårval till våren, säger Erik Vikström.

  Vertex har sökt både VSF och Arbetarpartiet för en kommentar.

  Bertil Janson

   

  Genom att kommentera godkänner du Vertex kommentarsregler.

  Vertex kommentarsregler

  Vertex.nu välkomnar läsarna att säga sin mening. Dina åsikter, reaktioner och kunskaper är viktiga för oss och berikar det redaktionella materialet – i din kommentar får du gärna kritisera, argumentera emot och tillföra ny kunskap i ämnet.
  Vi vill att artikelkommentarer ska hålla en hög kvalitet och vill därför att du som skriver tänker på följande:

  – Håll en vänlig och respektfull ton och visa respekt för personer vi skriver om och andra som kommenterar artiklarna.
  – Håll dig till ämnet.
  – Att skriva under med eget namn ger inlägget större tyngd än om du använder pseudonym.
  – Använd ett civiliserat språkbruk.
  – Skriv kort, max 500 tecken för kommentarer.
  – Skriv på svenska eller engelska.

  Kommentarerna får inte innehålla:
  – Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar.
  – Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier.
  – Olovliga våldsskildringar eller pornografi.
  – Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet.
  – Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material.
  – Svordomar eller obscena ord.
  – Kommersiella budskap eller reklam.

  Kommentarsfunktionen övervakas i enlighet med Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det innebär att redaktionen läser och vid behov tar bort inlägg som bryter mot reglerna. Observera också den som skriver en kommentar som strider mot lag kan komma att hållas personligen ansvarig.

  Din kommentar kan publiceras på annat sätt än via funktonen för artikelkommentarer, t.ex. i papperstidningen Vertex eller i samband med annan artikel på vertex.nu.

   
  Umeå studentkårs medlemsantal från starten till idag. 1998 delas Umeå studentkår upp och två nya kårer bildas. 2010 avskaffas det obligatoriska medlemsskapet i studentkårer för studenter. Båda händelserna påverkar antalet kårmedlemmar, som var allra högst i mitten av 1990-talet, då mer än 18 000 studenter var medlemmar i Umeå studentkår. Bilden från Scharinska Villan, som under många år var kårhus, någon gång kring 1970.

  Studentkår firar 60 år
  av party och protester

 • Mest läst senaste månaden

 • Frilansarfejsen

 • Vädret på campus

 • Tipsa redaktionen!

 • Senaste kommentarer

 • Klotterplanket

 • Tinahs seriestrippar

 • Länkar när du söker svar

 • RSS RSS från vk.se