Magisterutbildningen i engelska vid Umeå universitet, som tidigare fått examensrätten ifrågasatt, får godkänt efter att en ny utvärdering gjorts. Detsamma gäller kandidatexamen i tyska.

14 av 33 utbildningar i engelska fick omdömet ”bristande kvalitet” i Universitetskanslersämbetets utvärderingar i slutet av 2012.

De bristande utbildningar har nu följts upp och UKÄ bedömer att de kommit till rätta med problemen. De får nu omdömet ”hög kvalitet” i den nya utvärderingen.

Klartecknet gäller för samtliga förutom kandidatutbildningen i engelska vid Högskolan i Jönköping, där beslut efter den nya utvärderingen kommer senare.

Kandidatexamen i tyska vid Umeå universitet, som tidigare fått examensrätten ifrågasatt, har också fått godkänt efter en uppföljning av UKÄ.