– Ingen stämning har lämnats in, och anklagelserna saknar helt grund. Det säger Fanny Eriksson, ordförande vid Umeå studentkår om det bråk som uppstått i efterspelet av Coronas konkurs.

Coronas lokaler ekar tomma efter att Svensk studentcatering AB, som drivit Corona sedan hösten 2012, gått i konkurs. I en artikel i VK den 19 februari sa Svensk studentcatering AB:s  ekonomichef Carl Rehnberg att de motarbetats av Umeå studentkår och att man utredde möjligheten att stämma Umeå studentkår. Detta eftersom de ansåg att kåren inte fullgjort sitt uppdrag där det bland annat ingick att tillsätta en referensgrupp. Umeå studentkårs ordförande Fanny Eriksson håller inte med om den beskrivningen.
– Vi tillsatte en arvoderad person för detta som sade upp sig efter två dagar då denne sa att det kändes oseriöst. Därför beslutade vi att skjuta upp det.

FANNY ERIKSSON säger att relationen mellan Umeå studentkår och Svensk studentcatering AB till en början var bra, men att den försämrades allteftersom hyrorna blev försenade. Och när det till slut inte fanns något annat alternativ än att säga upp kontraktet. Något som rörde upp en del känslor.
– Att de hotar att stämma oss på Umeå studentkår är bara underligt då det är Kårhusstiftelsen, och inte vi, som har ansvaret för Corona. Det är tråkigt att de ska börja smutskasta oss. Men det här är personer som investerat mycket i företaget och sedan gått i konkurs. De har inte velat ta på sig ansvaret för detta och istället letat syndabockar.
Hade ni kunnat agera på ett annat sätt för att undvika detta?
– Nej, tyvärr. Många hyror släpade och alternativet hade varit att bara låta det fortsätta så.
Vad händer med lokalerna nu?
– Vi har en del intressenter och jag tror det blir en lösning under denna termin. I vilken form och om det blir klubbar är oklart.
Vad gör ni nu?
– Vi jobbar med att hjälpa Kårhusstiftelsen täcka upp inkomstbortfall. Hittills har det gått bra och förhoppningsvis har vi en kortsiktig lösning klar redan i mars. Den långsiktiga får vi ta tag i längre fram.
Kan det bli aktuellt att Umeå studentkår tar över lokalerna?
– Vi har diskuterat frågan och har börjat undersöka om det finns underlag till detta. Men inget är bestämt.
Vertex har vid flera tillfällen, utan framgång, sökt Svensk studentcaterings ekonomichef Carl Rehnberg för en kommentar.

ANDERS SAMUESSON